Uitspraak: ING is niet verplicht relatie met autohandelaar voort te zetten

Orange Cars is opgericht in oktober 2013 en Orange Services op 10 december 2014. Orange Services houdt zich bezig met de verhuur en Orange Cars met de handel in auto’s in het hogere segment. De vennootschappen maken daarbij gebruik van de handelsnaam Novus. Beide vennootschappen zijn klant bij ING.

In februari 2020 heeft ING Novus in het kader van een klantonderzoek om informatie gevraagd aan de hand van een flink aantal gedetailleerde vragen. Novus heeft de vragen per e-mail beantwoord, waarna ING gedetailleerde vervolgvragen heeft gesteld. De antwoorden van Novus zijn niet bevredigend voor ING: op 17 juli 2020 heeft ING Novus geïnformeerd dat zij heeft besloten de bankrelatie met haar ondernemingen op te zeggen en dat de rekeningen en eventuele andere bankproducten zullen worden opgeheven op 17 oktober 2020. De bank vindt dat de grote contante transacties onvoldoende inzichtelijk zijn, omdat slechts een deel van deze betalingen op de rekening wordt gestort.

Novus heeft ING in de periode vanaf 3 augustus 2020 bij herhaling en langs verschillende kanalen verzocht om haar besluit op te schorten of te heroverwegen, waarbij zij heeft laten weten dat Novus zich zal richten op het terugdringen van de contante geldstromen en controle op de legitimiteit van de herkomst van contant geld, en dat leningen beter zullen worden gedocumenteerd. Dat heeft ING allemaal niet op andere gedachten gebracht.

In de periode van 3 augustus 2020 tot en met 2 februari 2022 heeft Orange Cars in totaal € 211.485,00 aan contanten op haar rekening gestort gekregen en Orange Services in totaal € 86.410,00.

Het geschil

Novus vordert ING te veroordelen de relatie voort te zetten totdat in de bodemprocedure is beslist over de rechtmatigheid van de opzegging.

De beoordeling

De voorzieningenrechter stelt vast dat in de periode tussen 4 januari 2018 en 2 februari 2022 een bedrag van ruim € 1 miljoen aan contante gelden is gestort op de rekeningen van Orange Cars en Orange Services. Door de wijze waarop Novus haar administratie voerde, konden betalingen bovendien vaak niet worden gekoppeld aan concrete transacties.

Novus heeft tijdens de zitting aangevoerd dat zij de ontvangst van contante betalingen sinds begin 2021 actief heeft teruggedrongen en dat zij haar werkwijze en wijze van administreren heeft aangepast, waardoor beter te controleren is welke contante betaling bij welke transactie hoort. De voorzieningenrechter vindt dit echter onvoldoende. Novus heeft volgens de voorzieningenrechter onvoldoende duidelijk gemaakt op welke wijze zij haar bedrijfsvoering heeft aangepast zodanig dat nu geen contante betalingen of kortlopende leningen bij bekenden meer nodig zijn. Van ING kan naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet worden verwacht dat zij haar diensten blijft verlenen aan een partij die haar administratie niet op orde heeft en ook niet voldoende doordrongen lijkt te zijn van het belang van controle op witwassen.

De beslissing

De voorzieningenrechter weigert de gevraagde voorziening.

Lees hier de hele uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft uw bank ook de bankrelatie opgezegd? Kom dan in actie en neem hier vrijblijvend contact op met een van onze advocaten! Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen banken, tussenpersonen, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs, beleggingsadviseurs alsmede vermogensbeheerders.

Lenie Spoor

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant