Uitspraak: Niet voldaan aan identificatieproces bank

De Brand New Day Bank N.V. heeft de rekeningen van een cliënt opgezegd, wegens niet voldoen aan de richtlijnen van de Wwft. De consument zou niet hebben meegewerkt aan het identificatieproces. De consument vindt dat er onzorgvuldig is gehandeld door de bank en vordert de bank schadevergoeding te betalen.

Aanleiding

Consument heeft in het najaar van 2019 twee rekeningen bij de bank geopend voor zijn twee kinderen. Dit waren box 3-rekeningen die door de wettelijk vertegenwoordiger van de kinderen worden beheerd tot de 18e verjaardag. Deze rekeningen worden meegenomen in de belastingaangifte van de wettelijke vertegenwoordiger.

De bank zou op 9 februari gevraagd hebben of de consument zou kunnen meewerken aan het identificatieproces. Dit in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft). De consument zou hier geen gehoor aan hebben gegeven, met als gevolg dat beide rekeningen zijn verkocht en overgemaakt op de rekening op naam van de consument.

Klacht

Consument vordert dat de bank wordt veroordeeld tot schadevergoeding van € 2.140,-. Aan zijn vordering legt hij ten grondslag dat de bank de rekeningen niet had mogen sluiten omdat hij bij aanvang de vereiste kopie van zijn identiteitsbewijs had verstrekt. Zelfs als het juist zou zijn dat de bank dit document destijds niet heeft ontvangen heeft zij volgens consument onzorgvuldig gehandeld omdat zij in dat geval de beleggingen niet had mogen aankopen.

Beoordeling

Het is niet komen vast te staan dat consument bij opening van de rekeningen volledige medewerking heeft verleent aan het identificatieproces. Er is niet genoeg bewijs aangeleverd om deze stelling te ondersteunen.

De consument meent dat de bank hem had moeten informeren over het niet ontvangen van de identiteitsbewijzen. De bank heeft gesteld dat zij in de periode van oktober tot en met november zevens e-mails te hebben gestuurd met identificatieverzoeken. Er kan niet worden bewezen of deze mails daadwerkelijk zijn ontvangen. Dat neemt niet weg dat de consument de e-mail van 9 februari 2020 heeft ontvangen en in reactie daarop alsnog een kopie van zijn identiteitsbewijs had kunnen toesturen. De gevolgen van het niet reageren op deze e-mail moeten dan ook voor rekening van consument blijven.

Tevens vindt de commissie dat er niet is gehandeld in strijd met een verplichting jegens de consument. Er zou door de bank een voorstel zijn geplaatst om na identificatie de rekeningen weer te openen. De consument is hier niet op ingegaan. Wegens deze omstandigheden is de commissie van oordeel dat de gestelde schade voor rekening van consument blijft.

Beslissing

De commissie wijst de vordering af.

Lees hier het gehele artikel.

Financieel Recht Advocaten

Heeft uw bank ook de bankrelatie opgezegd? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen banken, tussenpersonen, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs, beleggingsadviseurs alsmede vermogensbeheerders.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant