Uitspraak: Bank heeft precontractuele informatie tijdig verstrekt, ondanks direct aangaan kredietovereenkomst

X heeft samen met de voormalig partner een kredietovereenkomst met de bank gesloten. Het gaat om een persoonlijke lening ter hoogte van 42.200 euro. De kredietovereenkomst is tot stand gekomen door tussenkomst van een kredietbemiddelaar. Op enig moment heeft de bank de persoonlijke lening van X opgeëist wegens niet nakoming van de verplichtingen.

Geschil

De bank vordert dat X het saldo van het krediet moet betalen.

Oordeel rechter

De rechter is ambtshalve overgegaan op de toetsing aan de informatieplicht in de precontractuele fase uit artikel 7:60 BW. Ook wordt gekeken of de bank de kredietwaardigheid van X heeft gecontroleerd (artikel 4:34 Wft).

De bank is gehouden een geruime tijd voor het moment van binding aan de overeenkomst, informatie aan consument te verstrekken (art. 5 en 6 van de Richtlijn consumentenkrediet). In het geval een bemiddelaar een rol heeft in het proces, is de bemiddelaar gehouden tot het verstrekken van de precontractuele informatie aan consument. Het verstrekken van informatie moet voldoen aan de Europese Standaardinformatie Inzake Consumentenkrediet (ESIC).

X heeft de informatie voor gezien ondertekend. Deze ondertekening heeft plaatsgevonden op dezelfde dag als waarop de kredietovereenkomst is gesloten. X had vijf werkdagen de tijd om de informatie omtrent het afsluiten van de kredietovereenkomst door te nemen. X heeft ondanks de informatie besloten om de kredietovereenkomst direct aan te gaan. Volgens de rechter brengt dit niet met zich mee dat de informatie door de bank niet tijdig is verstrekt (in de zin van artikel 7:60 BW). X wordt veroordeeld tot betaling van het saldo van het opgeëiste krediet en tot betaling van de proceskosten.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over de zorgplicht van banken met betrekking tot een hypotheek of ander financieel product? Neem dan nu contact met ons op.

Lenie Spoor

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant