Uitspraak: Bank schendt zorgplicht niet ondanks niet-informeren

X heeft een hypotheekrecht gevestigd op haar woning ten gunste van de Rabobank. Y (haar man) was namelijk een borgtochtovereenkomst met de bank aangegaan.

Verwijt

X is van mening dat de borgtochtovereenkomst moet worden vernietigd, nu zij hiervoor geen toestemming heeft gegeven. Ook verwijt X dat de bank in strijd heeft gehandeld met haar zorgplicht. Zij heeft niet gewaarschuwd voor de bijzondere risico’s van een borgtocht met derdenhypotheek.

Beoordeling

Het hof is het eens met de bank dat zij geen toestemming nodig had van X om de borgstelling aan te gaan. Het hing namelijk samen met een geldlening die aan de B.V. was verstrekt. Y was daarvan bestuurder en enig aandeelhouder. Met deze lening zijn aandelen in andere vennootschappen gekocht.

De bank had inlichtingen moeten verschaffen aan Y zodat de wezenlijke kenmerken van de derdenhypotheek inzichtelijk werden gemaakt. Het hof is van mening dat de bank X had moeten waarschuwen voor de kans dat de woning zou worden verkocht als de B.V. en later Y de lening niet konden terugbetalen. De bank is niet zelf in contact getreden met X over de inhoud en werking van de hypotheekstelling. De vestiging van het hypotheekrecht heeft bij de notaris plaatsgevonden. De notaris heeft uitleg gegeven over de strekking van de hypotheekstelling.

X was bekend met de borgstelling van haar echtgenoot, de omvang en de noodzaak van de financiering en dat de bank voor verstrekken van de lening een tweede hypotheek wenste.

Niet is gebleken dat sprake is van bijzondere omstandigheden. Tussen de borgstelling en de hypotheekverstrekking zat tevens voldoende bedenktijd om over haar positie en mogelijke risico’s na te denken. Er bestaat onvoldoende grond om aan te nemen dat de bank haar zorgplicht heeft geschonden. Het hof heeft het vonnis van de rechtbank bekrachtigd.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over de zorgplicht van banken met betrekking tot een hypotheek of ander financieel product? Neem dan nu contact met ons op.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant