Uitspraak: Bank hoeft geen rekening te houden met levenstestament

Een consument heeft bij de notaris een levenstestament laten opstellen. De consument wilde dit document laten opnemen in de documentatie van de bank. Echter, de bank weigerde dit. Verwezen werd naar de voorwaarden van LeasePlan waarin staat dat alleen wettelijk aangewezen gemachtigden mutaties mogen worden uitgevoerd.

De klant is het niet eens met de beslissing van de bank en besluit bij het Kifid een klacht in te dienen. Met het levenstestament wilde de klant gerechtelijke procedures voorkomen. Daarnaast is de klant van mening dat de weigering van de bank in strijd is met de afspraken tussen de notariële brancheorganisatie (KNB) en de NVB over het eerbiedigen van levenstestamenten.

LeasePlan beroept zich in de procedure op de algemene voorwaarden. De klant moest met deze voorwaarden bekend zijn nu deze bij het afsluiten van de betaalrekening zijn overeengekomen. Daarnaast meent de bank dat niet voldaan kan worden aan het verzoek omdat de systemen niet zijn ingericht op notariële volmachten op te nemen. Dit kan alleen als er een gerechtelijke uitspraak is.

Oordeel

Het Kifid is het eens met de bank. De bank is niet verplicht op levenstestamenten te verwerken. Dat is ook zeker geen eenvoudige klus. De klant beroept zich op de afspraken tussen KNB en NVM. Echter, die afspraken hebben geen betrekking op deze zaak, nu LeasePlan niet is aangesloten bij die afspraken. De voorwaarden die LeasePlan heeft gesteld zijn niet onredelijk bezwarend. De klant had op de hoogte kunnen zijn van de voorwaarde. Ook had de klant een andere bank kunnen kiezen die het testament wel kan verwerken. De commissie wijst de vordering van consument af.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten met banken? Neem dan nu contact met ons op.

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant