Uitspraak: Bank moet cliënt betalen ondanks dat zij stelt dat niet aan de wettelijke vereisten is voldaan

Mega Mercado heeft een spaarrekening en een termijndeposito bij Banco del Orinoco. De vervaltermijn staat op juni 2017. Het totale saldo is 219.789,70 dollar. Mega Mercado heeft op enig moment kennisgegeven dat zij het termijndeposito in juni 2017 wil opzeggen. Toch heeft de bank deze verlengt met een jaar. Mega Mercado heeft meermaals verzocht om een transactieformulier, maar de bank heeft deze niet toegestuurd. De bank weigert het aangehouden saldo uit te keren. Mega Mercado heeft besloten in mei 2018 haar bankrelatie met Banco del Orinoco op te zeggen. De bank stelt zich op het standpunt dat het dossier van Mega Mercado niet compleet is. Volgens de wet is de bank niet gehouden de uitkering te doen.

Geschil

Mega Mercado is een kort geding gestart. In de procedure vordert zij uitbetaling van 219.789,70 dollar. Mega Mercado heeft meermaals gevraagd naar het formulier en steeds niet verkregen. Hierdoor is het vertrouwen in de bank verloren gegaan. Mega Mercado stelt dat de bank niet kan aantonen dat sprake zou zijn van onregelmatigheden. Er zijn geen omstandigheden die meebrengen dat de bank de betalingsverplichtingen niet hoeft na te komen.

De bank stelt dat zij pas tot uitbetaling over kan gaan als aan alle wettelijke verplichtingen is voldaan. De bank stelt dan ook dat Mega Mercado niet aan haar verplichting heeft voldaan om de vereiste documenten aan te leveren. Hierdoor is de bank in een overmachtspositie terechtgekomen. De bank verwijst naar het “know your client”-beginsel.

Beoordeling

De rechter stelt dat Mega Mercado een spoedeisend belang heeft. Zij kan haar verplichtingen tegenover derden niet voldoen en lijdt daardoor schade. De voorzieningenrechter heeft de vordering van Mega Mercado toegewezen.

Het staat vast dat de bank de gelden moet betalen aan Mega Mercado. Er wordt gekeken wat in de bodemzaak zal worden geoordeeld. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de afweging of de bank tegenover haar toezichthouders verplichtingen heeft die ertoe strekken dat geen misbruik van haar diensten wordt gemaakt.

De bank moet de klant identificeren en verifiëren in het kader van het bestrijden van terrorismefinanciering en belastingontduiking. De bank draagt deze verantwoordelijkheid zelf. Het is niet vast komen te staan dat de bank hierin onregelmatigheden heeft geconstateerd. Dat een aantal documenten zijn gedateerd kan niet aan Mega Mercado worden tegengeworpen. Ook is niet gebleken dat er omstandigheden zijn die meebrengen dat de bank haar betalingsverplichtingen niet kan nakomen.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over de zorgplicht van banken met betrekking tot een hypotheek of ander financieel product? Neem dan nu contact met ons op.

Fabienne de Jong

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant