Uitspraak: Creditcardbetalingen moeten worden teruggedraaid

X handelt als eenmanszaak en is bestuurder van Fire Grill Café. X heeft namens Right Side en Fire Grill Café overeenkomsten met Banco di Caribe gesloten. X ontvangt terminals waarmee creditcardbetalingen kunnen worden geaccepteerd. In november 2016 heeft de bank X gewaarschuwd dat geen schriftelijke creditcardbetalingen van meer dan USD 500 te aanvaarden. Dit zou te fraudegevoelig zijn.

In februari 2017 heeft Right Side drie creditcardbetalingen ontvangen die bij elkaar USD 4.550 vertegenwoordigen. De betalingen zijn gedaan door Y. Op dezelfde dag ontvangt Fire Grill een creditcardbetaling van USD 4.836 op naam van Z. Banco di Caribe heeft vastgesteld dat tweemaal frauduleuze betalingen hebben plaatsgevonden. De bank heeft de betalingen gecrediteerd, maar draait de creditering daarna weer terug.

X voert aan dat het gaat om normale transacties, namelijk het verhuren van drie auto’s aan medische studenten en een catering voor 80 personen. X geeft aan dat de identiteit van de creditcardhouders is onderzocht en dat kopieën zijn gemaakt van rijbewijzen.

Geschil

X is het niet eens met de handelswijze van Banco di Caribe en stelt dat de bank haar zorgplicht heeft geschonden. Ook zou de bank wanprestatie hebben gepleegd door de betalingen terug te draaien. X is hierdoor in financiële problemen geraakt. X wil dat de bank de ongedaanmaking van de betaling terugdraait. De bank stelt dat de kaarthouders en de creditcardmaatschappijen de creditcardbetalingen niet hebben geaccepteerd. Daarna zijn de betalingen ongedaan gemaakt. Ook wijken de bedragen af van de gesteld USD 500.

Beoordeling

Het gerecht heeft vastgesteld dat de betalingen door de creditcardmaatschappijen zijn geweigerd aangezien het in beide geval gaat om een valse creditcard. Op grond van de overeenkomst was de bank bevoegd betalingen ongedaan te maken. Ook indien X te goeder trouw was mocht de bank de rekeningen debiteren. Ook heeft de bank X gewaarschuwd om geen creditcardbetalingen van hoge bedragen te accepteren. De bank heeft niet in strijd gehandeld met haar zorgplicht. De vorderingen worden afgewezen.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over de zorgplicht van banken met betrekking tot een hypotheek of ander financieel product? Neem dan nu contact met ons op.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant