Uitspraak: Curaçaose bank heeft zorgplicht geschonden

Vader van X, Y en Z is in 2011 komen te overlijden. Vader had twee rekeningen bij RBC. Beide rekeningen waren ten name van de vader en/of de weduwe van hun vader. Een van de rekeningen kende een saldo van NAf 1.637,59. Op de andere rekening was in 2011 een dividenduitkering gedaan van NAf 20.000.

De bank heeft op verzoek van de weduwe gelden overgemaakt naar de privérekening van de weduwe. Van de ene rekening werd NAf 1.637,59 overgeboekt en van de andere rekening NAf 20.700.

Vordering

X, Y en Z vorderen een verklaring voor recht dat de bank toerekenbaar tekort is geschoten dan wel onrechtmatig tegenover hen heeft gehandeld en dat de bank aansprakelijk is. Zij vorderen een bedrag van NAf 22.337,59 van de bank.

Beoordeling

In beginsel is de weduwe in haar rol als mederekeninghoudster bevoegd om opnames te doen van de rekeningen. De weduwe kan de transacties laten uitvoeren op grond van de algemene bankvoorwaarden. De bank had wel de zorgplicht de erfgenamen op de hoogte te stellen, voordat uitvoering werd gegeven aan de opdracht. De bank wist dat vader was overleden en dat de weduwe nooit zelf transacties heeft uitgevoerd. Dit moest voldoende aanknopingspunten bieden om aan de legitimiteit van de verstrekte opdracht te twijfelen. De bank had eerst moeten onderzoeken of de weduwe de enige erfgenaam van vader was. De bank heeft haar zorgplicht jegens X, Y en Z geschonden. De vorderingen worden toegewezen.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over de zorgplicht van banken met betrekking tot een hypotheek of ander financieel product? Neem dan nu contact met ons op.

Fabienne de Jong

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op
Fabienne de Jong

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant