Uitspraak: Rabobank heeft zorgplicht geschonden rondom hypotheeklening

In 2006 heeft de Rabobank aan twee personen een hypotheek van 331.000 euro verstrekt. Deze hypotheek is over twee leningen verdeeld. In 2014 brandt de woning af. De woning is totaal verwoest en de inboedel van beiden is verloren gegaan. De tweede leningnemer heeft nooit in het pand gewoond.

De vrouw heeft een opstal- en inboedelverzekering bij de NN. De schade wordt na de brand vastgesteld op ongeveer 160.000 euro in totaal. De NN wil niet overgaan tot uitkering van de schade. Daarbij doet de NN een beroep op de schending van de mededelingsplicht. Er bestaat een vermoeden dat verzekerde bij de brandstichting was betrokken. Het geschil komt voor de rechter en het hof. Zij oordelen dat de verzekeraar de schade moet vergoeden.

Er is ondertussen een achterstand in de betaling van de hypotheekrente ontstaan. In 2016 eist de Rabobank alle lening op evenals het debetsaldo op de betaalrekening van de vrouw. Ook legt de bank een beslag op het bedrag dat de NN nog moet uitkeren. Het gaat om een bedrag van ongeveer 75.000 euro. De bank besluit naar de rechter te stappen en daar een betaling van nog 267.000 euro te eisen en daarnaast een bedrag van 54.000 euro aan achterstallige rente.

De vrouw is van mening dat de Rabobank zijn wettelijke en contractuele zorgplicht heeft geschonden. De bank heeft onvoldoende rekening gehouden met haar belangen. Zij was op dat moment verwikkeld in een procedure met NN. Toch is beslag gelegd op het bedrag.

Hetgeen nog over is van de woning is onvoldoende om de vordering van de bank te voldoen. De bank zou het zelf in de hand hebben gewerkt dat de woning niet kon worden hersteld.

De bank heeft verweer gevoerd. Zij stelt dat de zorgplicht niet zover strekt dat zij bij het oplopen van de vordering moet wachten totdat er mogelijk weer middelen zijn om de lening af te lossen. Het afbranden van een woning is voor risico van de leningnemer.

De rechter overweegt dat op het moment van de brand nog geen betalingsachterstand bestond. Doordat de vrouw huurlasten had vanwege een vervangende woonruimte, kon zij niet tevens de hypotheek betalen nu de NN niet wilde uitkeren. Daarbij overweegt de rechter het volgende: “Het ligt in de lijn der verwachting dat wanneer een leningnemer na het afbranden van zijn huis elders woonruimte moet huren, hij niet in staat is de rente op zijn hypothecaire lening te betalen, totdat de brandverzekeraar uitbetaalt. De zorgplicht van de bank brengt in dat geval dan ook met zich dat zij de leningen niet zonder meer volledig op kan eisen, uitsluitend vanwege achterstalligheid van die rentebetalingen.” Daarnaast wilde de Rabobank niet meewerken aan de herbouw van de woning.

Ook heeft de Rabobank onvoldoende weersproken dat de vrouw met de herbouw juist weer zekerheid zou verstrekken voor de vorderingen. De bank heeft de leningen opgeëist. Dit is naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar.

De rechtbank komt tot het oordeel dat de Rabobank de zorgplicht heeft geschonden. De klant hoeft niet de hypotheekschuld te betalen. Wel moet zij de achterstallige rente overmaken.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over de zorgplicht van banken met betrekking tot een hypotheek of ander financieel product? Neem dan nu contact met ons op.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant