Uitspraak: Rechtbank komt aan de hand van belangenafweging tot de conclusie dat de bank de bankrelatie mocht beëindigen

Eiser is eigenaar van een stuk grond met daarop een vrijstaand huis. Bij akte van 28 juli 2006 is op het woonhuis (met verdere aanhorigheden, grasland, ondergrond, erf en tuin) een eerste recht van hypotheek gevestigd ten gunste van SNS.

Tijdens de looptijd van de hypotheek heeft eiser aflossingen gedaan. In december 2015 bedroeg de resterende hypothecaire lening € 30.329,29.

Per 11 november 2012 is het vakantiehuis voor een periode van vier weken verhuurd aan een echtpaar. Nadat dit echtpaar het vakantiehuis had betrokken is op het perceel een drugslaboratorium ontdekt.

Op 17 november 2015 heeft SNS de bancaire relatie met eiser opgezegd. SNS eiste daarbij dat eiser binnen 60 dagen na de datum van de brief aan SNS zal betalen een bedrag van € 31.742,51.

Eiser is op 24 december 2015 een kort geding gestart tegen de bank teneinde de bank te verbieden tot beëindiging van leningen, rekeningen en kredieten over te gaan. Bij kortgedingvonnis van 27 januari 2016 van de rechtbank Midden Nederland zijn de vorderingen van eiser afgewezen.

Het geschil

Eiser vordert veroordeling van de bank tot betaling van € 80.193,03. Eiser stelt daartoe dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat de bank gebruik heeft gemaakt van haar bevoegdheid om de bankrelatie met eiser te beëindigen. Volgens eiser had de bank een onvoldoende zwaarwegend belang daarbij en is de beëindiging in strijd met eisen van proportionaliteit en subsidiariteit.

De bank is het hier niet mee eens. Volgens haar maken de ernst van de schendingen dat haar belang bij beëindiging van de bankrelatie zwaarder moet wegen dan het belang van eiser bij voortzetting daarvan.

De beoordeling

De belangen van eiser Tegenover de belangen van de bank om tot beëindiging van de bankrelatie met eiser over te gaan, staan de belangen die eiser had bij voortzetting van die relatie. Die belangen zijn erin gelegen dat eiser als gevolg van de opzegging geen gebruik meer kon maken van zijn bankrekeningen bij SNS en hij een nieuwe financiering moest zoeken voor zijn huis. Voor de weging van die belangen is van belang dat eiser naast zijn bankrekeningen bij SNS de beschikking had over een betaal- en een spaarrekening bij de Rabobank. Het was dus niet zo dat eiser in Nederland helemaal geen bankrekening meer had op het moment van de opzegging door SNS. Verder is eiser tot herfinanciering in staat gebleken en heeft hij zijn woning kunnen behouden. Daarmee is het nadeel aan zijn kant beperkt gebleven.

De belangen van de bank Om haar belang bij de opzegging te onderbouwen heeft de bank meerdere schendingen van de contractuele voorwaarden aangevoerd. De meest zwaarwegende daarvan betreffen de verhuur van de woning dan wel het vakantiehuisje zonder toestemming van SNS en de verzwijging van het drugsincident. Eiser heeft dus meerdere voorwaarden geschonden. Hij heeft de woning zonder toestemming verhuurd en hij heeft onvoldoende toezicht gehouden op de onroerende zaak en dat heeft geleid tot ontoelaatbare praktijken in de vorm van de aangetroffen cocaïnewasserij.

De rechtbank komt na afweging van de belangen tot het oordeel dat in dit geval het belang van de bank bij opzegging zwaarder weegt dan het belang van eiser bij voortzetting van de bankrelatie. In de gegeven omstandigheden had SNS niet hoeven kiezen voor een minder zware sanctie op de schending van de voorwaarden door eiser.

De beslissing

De rechtbank wijst de vordering af.

Lees hier de hele uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u het vermoeden dat u schade heeft geleden als gevolg van slecht advies van uw hypotheekadviseur en/of bank? Neem dan hier vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen banken, tussenpersonen, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs, beleggingsadviseurs alsmede vermogensbeheerders.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant