Uitspraak: Rechter gaat niet mee in redenering van adviseur

Aan een adviseur is een forse naheffing opgelegd voor de belastingdienst. Jarenlang heeft de adviseur gebruik gemaakt van de zelfstandigenaftrek. De belastinginspecteur was het hier niet mee eens. De inspecteur was van mening dat de adviseur hier geen recht op had.

In hoger beroep probeerde de adviseur de rechter er wederom van te overtuigen dat hij het urencriterium daadwerkelijk heeft behaald. Dit liet hij in een bescheiden berekening zien. In zijn assurantieportefeuille zaten 1500 cliënten, waaraan 5 minuten per maand diende te worden besteed. Dit komt dus neer op 1500 uur per jaar. De adviseur doet daarnaast een beroep op het vertrouwensbeginsel en gelijkheidsbeginsel, omdat de inspecteur eerdere jaren de aftrek wel had toegestaan. Ook voerde de adviseur aan dat andere winkeliers niet verplicht zijn om een urenspecificatie bij te houden.

Oordeel

Echter, speelde er iets anders. De adviseur had in 2013 zijn portefeuille in huurkoop verkocht aan een collega die in het winkelpand kantoor hield. In die overeenkomst was mede bepaald dat het risico bij de huurkoper lag en alle baten en lasten voor zijn rekening zouden komen. De discussie over de aftrek heeft geen betrekking op het administratiekantoor, maar op het assurantiekantoor.

Daarnaast is niet vast komen te staan dat de financieel adviseur daadwerkelijk minimaal 1225 per jaar aan zijn klanten heeft besteed. De adviseur had geen urenregistratie bijgehouden, waardoor niet kon worden vastgesteld hoeveel uur aan verzekeringen en hoeveel uur aan overige werkzaamheden was besteed. Er bestond dus geen recht op zelfstandigenaftrek. De rechter is het eens met de belastinginspecteur.

Het beroep op het vertrouwens- en gelijkheidsbeginsel slaagt niet, nu de adviseur niet aannemelijk kon maken dat sprake was van een bewuste standpuntbepaling. De situaties van andere winkels zijn niet vergelijkbaar. De adviseur zal de zelfstandigenaftrek dus moeten terugbetalen.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij financiële problemen of een naderend faillissement? Neem dan contact op met een gespecialiseerde faillissement advocaat of insolventie advocaat.

Wesley van Elven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant