Uitspraak: Schade niet te linken aan tekortschieten bank

Consument heeft een beleggingsrekening bij de bank. Er wordt belegd op basis van een execution only. Tot zijn beleggingen behoorden geschreven callopties op aandelen Altice N.V. (hierna: Altice NV). Altice NV heeft begin 2018 een splitsing aangekondigd: Altice USA zou worden afgesplitst. Elke aandeelhouder van Altice NV zou recht hebben op 0,4163 aandeel USA.

De klacht

Consument vordert schadevergoeding van de bank, ter hoogte van 15.000 euro. De bank heeft nagelaten om hem deugdelijk te informeren over de gevolgen van de splitsing voor zijn optiepositie. De bank heeft terwijl de koers van het aandeel lager lag de opties uitgeoefend voor 4 euro om vervolgens een boete te incasseren.

Beoordeling

De commissie stelt dat niet is vast komen te staan dat de gestelde schade aan een tekortschieten van de bank kan worden toegerekend. Daarnaast merkt de commissie op dat bij een execution only primair aan de belegger zelf is zich te informeren over ontwikkelingen in verband met zijn beleggingen, ook bij corporate actions zoals de splitsing van aandelen.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten over de zorgplicht van banken met betrekking tot een hypotheek of ander financieel product? Neem dan nu contact met ons op.

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant