Uitspraak: Triodos moet betaalrekening eiser gedurende minimaal vier maanden aanhouden

In deze uitspraak staat de opzegging van de bankrelatie centraal. Eiser heeft als particulier sinds 2017 een bankrekening bij Triodos. Op 10 juni 2020 heeft Triodos aan eiser gevraagd om opheldering te geven over op de bankrekening ontvangen betalingen van bedrijf 1 en bedrijf 2. Eiser heeft geantwoord dat er geen relatie is tot hem en de bedrijven en dat het de aflossing van een lening betreft. In de maanden daarna is er verder gecorrespondeerd over de betalingen.

Op 5 februari 2021 heeft Triodos de bankrelatie met eiser beëindigd per 1 juli 2021.

In de periode heeft Triodos de daadwerkelijke beëindiging van de betaalrekening van eiser steeds uitgesteld ook tot de behandeling in kort geding.

Het geschil

Eiser vordert dat de voorzieningenrechter Triodos gebiedt de dienstverlening voort te zetten. Grondslag van deze vorderingen is dat Triodos onvoldoende reden heeft om de bankrelatie met eiser te beëindigen.

De beoordeling

Mag Triodos de bankrelatie met eiser opzeggen?

De voorzieningenrechter beantwoordt eerst de vraag of het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat Triodos de bankrelatie met eiser opzegt. Dit is niet het geval. Triodos heeft immers op grond van de Algemene Bankvoorwaarden de bevoegdheid de bankrelatie op te zeggen. De bank dient daarbij wel rekening te houden met haar zorgplicht.

Eiser heeft allereerst bezwaar gemaakt tegen het feit dat zijn strafrechtelijk verleden door Triodos is aangevoerd als reden voor de beëindiging van de relatie. Dat wist Triodos in 2017 ook al, of dat had zij moeten weten. De Triodos heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat voor het openen van een rekening door een particulier in 2017 nog beperkte gegevens moesten worden overgelegd. Daarnaast mocht zij destijds in haar overweging meenemen dat eiser al een bankrekening aanhield bij ABN Amro.

Daarnaast zet de voorzieningenrechter zijn vraagtekens bij de verschillende betalingen van bedrijf 1 en bedrijf 2 aan eiser. De uitleg van eiser is onvoldoende om de betalingen te kunnen doorgronden. De voorzieningenrechter komt dan ook tot de conclusie dat eiser op dit moment onvoldoende heeft onderbouwd wat de achtergronden van de betalingen zijn.

Belangenafweging

Vervolgens is de vraag of de belangenafweging nog moet leiden tot een andere beslissing dan afwijzing van de verzoeken van eiser.

Het belang van eiser bij het behoud van een zijn betaalrekening bij Triodos is groot. Eiser stelt dat hij niet over een andere betaalrekening kan beschikken in verband met een zijn strafrechtelijke veroordeling.

Indien het juist zou zijn dat eiser niet kan beschikken over een andere bankrekening dan de rekening bij Triodos, is de vraag of eiser niet de gelegenheid moet krijgen om Triodos te vragen om een basisbetaalrekening in de zin van artikel 4.71f Wft, zo overweegt de voorzieningenrechter. In het kader van de afweging van belangen zal eiser vier maanden de tijd krijgen om die basisbetaalrekening alsnog aan te vragen. Gedurende die vier maanden zal Triodos de huidige bankrekening van eiser moeten handhaven.

Lees hier de hele uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft uw bank ook de bankrelatie opgezegd? Kom dan in actie en neem hier vrijblijvend contact op met een van onze advocaten! Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen banken, tussenpersonen, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs, beleggingsadviseurs alsmede vermogensbeheerders.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op
Fabienne de Jong

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant