Uitspraak: Voorkoming van skimming kan zonder instemming klant

Rabobank heeft een methode gevonden waarmee skimming moet worden voorkomen. Deze methode had Rabobank maanden eerder al gepresenteerd. X heeft zich op het standpunt gesteld dat hij het systeem heeft bedacht en dat Rabobank zonder toestemming en betaling tot implementatie is overgegaan. Op 7 februari 2012 zou X met dit idee de Rabobank telefonisch hebben benaderd. Na het gesprek heeft X een e-mail gestuurd met het idee om skimming te voorkomen. X heeft in de e-mail voorgesteld dat hij als provisie vijf laar lang een redelijk percentage van de gemaakte besparingen ontvangt.

De andere dag belt X de bank wederom op met zijn idee. Een medewerker heeft X medegedeeld dat de bank al bezig is met het ontwikkelen van nieuwe beveiligingssoftware. Na het gesprek heeft X wederom een e-mail gestuurd met zijn idee.

Het FD heeft op 5 mei 2020 een artikel gepubliceerd waarin wordt gesteld dat klanten van Rabobank vanaf 1 juni 2020 niet meer automatisch kunnen pinnen in landen buiten Europa. Dit moet schade en ongemak door skimming voorkomen. X heeft een aantal dagen later via zijn advocaat bij de bank bezwaar gemaakt tegen het gebruik van zijn idee. X verzoekt de bank het gebruik te staken en stelt de bank aansprakelijk voor de door hem geleden schade.

Vordering

X vordert dat de bank de methode niet mag gebruiken zolang niet wordt betaald voor het systeem. De bank maakt volgens X inbreuk op zijn intellectuele eigendomsrecht. De bank zou toerekenbaar niet-nakomen dan wel onrechtmatig handelen. De rechtbank heeft de vorderingen afgewezen. X besluit in hoger beroep te gaan.

Beoordeling

Het hof komt tot het oordeel dat de bank al in december 2008 maatregelen nam die diende ter voorbereiding van de skimmingsmethode. X heeft dus in 2012 geen nieuw idee aan de bank gepresenteerd. De elementen die X heeft genoemd werden al voor 2012 betrokken in de voorgenomen maatregelen. X heeft onvoldoende concrete feiten aangevoerd waaruit zou kunnen blijken dat de Rabobank met X is overeengekomen dat het idee niet zonder toestemming van X in de praktijk zou worden gebracht. Uit de stukken blijkt niet dat een geheimhouding is overeengekomen. Het hof bekrachtigt het vonnis en wijst de vordering van X in hoger beroep af.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Wilt u advies over of begeleiding bij conflicten met banken met betrekking tot een hypotheek of ander financieel product? Neem dan nu contact met ons op.

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant