Uitspraak: Wel toerekenbare tekortkoming van de bank maar geen schadevergoeding voor consument

Consument heeft via de Bank bij de Verzekeraar een zogenaamde ‘Postbank Blue Life Plan afgesloten. Het betreft een spaarkasproduct met een doorlopende beleggingskas in combinatie met een overlijdensrisicoverzekering (hierna: de Verzekering).

Op de Verzekering waren bij aanvang van toepassing, de Algemene voorwaarden Postbank Blue Life Plan 1994 (hierna: de Voorwaarden) en het Clausuleblad Postbank Blue Life Plan 1995 (hierna: Clausule 1995). De Verzekering was gekoppeld aan een bij de Bank afgesloten hypothecaire geldlening van € 99.832,-. Voor de Verzekering is bij aanvang eenmalig een bedrag van € 6.683,26 betaald en vervolgens € 61,58 per maand. Bij aanvang heeft Consument gekozen om deel te nemen aan het Vredenburg aandelenfonds, later geheten de Internationale aandelen Beleggingskas. De overlijdensrisicodekking betrof het leven van Consument als verzekerde. Bij in leven zijn van de verzekerde op einddatum 15 januari 2017 zou zijn aandeel in de beleggingskas worden uitgekeerd. Bij voortijdig overlijden was een bedrag van € 49.916,- verzekerd.

De vordering

Consument vordert van de Bank € 50.000,-, omdat de Bank een verkeerd advies heeft gegeven aan Consument. Het bedrag van € 50.000,- is de helft van het hypotheekbedrag van Consument. Het doelbedrag van de Verzekering was eveneens € 50.000,-, dus de helft van het hypotheekbedrag. Consument had hiervoor gewaarschuwd moeten worden en vordert deze misgelopen helft van de Bank. Daarnaast vordert Consument een bedrag van €4.762,42 aan terugbetaling van de eerste en doorlopende kosten.

Consument baseert zijn vordering op de volgende verwijten:

  • er is niet gewaarschuwd dat bij het doelkapitaal in de offerte van de Verzekering is uitgegaan van slechts 50% van de waarde van de hypothecaire geldlening;
  • er is niet gewaarschuwd voor het (te grote) risico van beleggen waardoor het beoogde doelkapitaal (mogelijk) niet gehaald zou worden. Bovendien mocht van een beleggingsfonds een veel beter resultaat worden verwacht;
  • de eerste en doorlopende kosten van de Verzekering zijn nooit gespecificeerd, niet overeengekomen en derhalve ten onrechte in rekening gebracht;
Verweer

De Bank kan niet meer vaststellen hoe het hypotheekadviesgesprek is verlopen. Op grond van de schriftelijke stukken concludeert de Bank dat zij Consument afdoende heeft geïnformeerd over de financiële aspecten van de afgesloten hypotheek en de Verzekering.

Beoordeling

De commissie stelt vast dat op de aan Consument ter beschikking gestelde offerte staat vermeld dat het geschatte doelkapitaal is gesteld op een bedrag van €50.000,-. Eveneens staat vermeld dat deze bedragen niet zijn gegarandeerd. Hierdoor moest het voor de Consument duidelijk zijn geweest op welk bedrag het geschatte doelkapitaal was gesteld en dat dit niet was gegarandeerd.

Verder heeft Consument gesteld dat de Bank hem had moeten waarschuwen voor het risico van beleggen, waardoor het beoogde doelkapitaal mogelijk niet gehaald zou worden. Het is van algemene bekendheid dat aan beleggen het risico verbonden is dat die rendementen (veel) lager kunnen uitvallen dan verwacht of gehoopt. Consument had dat kunnen en moeten begrijpen.

Consument stelt zich daarnaast op het standpunt dat de kosten van de Verzekering niet zijn genoemd en derhalve niet zijn overeengekomen. De Commissie stelt vast dat de kosten zijn genoemd in de Voorwaarden. De Commissie heeft niet kunnen vaststellen dat daarnaast meer, andere of te hoge kosten in rekening zijn gebracht.

Verder moet Consument gewezen worden op het recht om de Verzekering binnen twee weken op te zeggen. Op deze mogelijkheid is Consument niet gewezen. Hierdoor is de Bank jegens consument toerekenbaar tekortgeschoten. Consument heeft echter onvoldoende feiten of omstandigheden naar voren gebracht waaruit kan volgen dat hij schade heeft geleden, doordat de Bank hem niet op het recht heeft gewezen als hiervoor bedoeld. Consument heeft dus geen recht op schadevergoeding.

De Commissie wijst de vordering af.

Lees hier de hele uitspraak

Financieel Recht Advocaten

Bent u ontevreden over uw bank, verzekeraar of vermogensbeheerder? Wij hebben ruime ervaring met het procederen tegen banken, verzekeraars en vermogensbeheerders alsmede tussenpersonen en/of financieel adviseurs. Neem vrijblijvend contact met ons op via ons contactformulier.

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant