Uitspraak: Hypotheekadviseur aansprakelijk voor schade particulieren na advisering in effecten zonder vergunning

Deze zaak speelt tussen een VBO makelaar en particulieren. De VBO makelaar is ook een erkend hypotheekadviseur (hierna te noemen: “Hypotheekadviseur”). De Hypotheekadviseur was enig aandeelhouder van de besloten vennootschap R. Timmers Beheer Rotterdam B.V. Deze B.V. was vervolgens weer bestuurder en enig aandeelhouder van de besloten vennootschap Financieel Adviescentrum B.V. Dit bedrijf richtte zich op de verkoop, aankoop en advisering met betrekking tot onroerend goed en op de advisering over hypotheken en verzekeringen. Op 8 november 2005 is Financieel Adviescentrum B.V. failliet verklaard.

Particulieren beleggen in New World Products

De Hypotheekadviseur is al een aantal jaren assurantietussenpersoon van de particulieren. Op advies van de Hypotheekadviseur hebben de particulieren in de periode van 1 juni 2003 tot en met 1 oktober 2003 overeenkomsten aangegaan met New World Products B.V. (hierna: “New World Products”). Deze overeenkomsten werden ook wel Profitplan genoemd. Door middel van een betaling aan New World Products zouden particulieren het recht van verhuur aanschaffen over een geregistreerde hoeveelheid landbouwgrond. Particulieren zouden hierbij gedurende 20 jaar een rendement van 10% van de waarde van de belegging uitgekeerd krijgen in 12 termijnen per jaar. Na de overeengekomen 20 jaar zou NWP de gestorte inleg aan de particulieren terugbetalen. Naast dit Profitplan zou ook een individuele koopsompolis worden afgesloten.

Echter, op 16 juni 2004 is New World Products in staat van faillissement verklaard. Vervolgens hebben de particulieren een gerechtelijke procedure gestart bij de rechtbank Rotterdam. Volgens particulieren zou de Hypotheekadviseur wanprestatie hebben gepleegd dan wel onrechtmatig hebben gehandeld dor hun te adviseren de bovengenoemde overeenkomsten aan te gaan. De particulieren vorderen schadevergoeding door de Hypotheekadviseur. De rechtbank Rotterdam heeft vervolgens de vorderingen van particulieren afgewezen. Daarnaast heeft zij geconstateerd dat de procedure tegen Financieel Adviescentrum B.V. is geschorst wegens haar faillissement.

Vervolgens hebben particulieren hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank. De rechtbank heeft in haar vonnis al bewezen geoordeeld dat Financieel Adviescentrum en de Hypotheekadviseur particulieren heeft geadviseerd over de beleggingsovereenkomsten die met New World Products zijn aangegaan. Het hof gaat hier ook in hoger beroep van uit.

Beleggingen zijn te beschouwen als effecten in de zin van de Wte

De in New World Products gedane beleggingen zijn te beschouwen als ‘effecten’ in de zin van de Wet Toezicht Effectenverkeer (hierna: “Wte”). Volgens artikel 7 van deze wet is het verboden om zonder vergunning als effectenbemiddelaar of vermogensbeheerder diensten aan te bieden of te verrichten. Volgens het hof is niet vast komen te staan dat Financieel Adviescentrum aan deze verplichting heeft voldaan. Financieel Adviescentrum heeft dus gehandeld in strijd met artikel 7 Wte. Het doel van dit artikel is het beschermen van beleggers, in dit geval particulieren, tegen aanbiedingen van slechte fondsen, onvoldoende informatie en ondeskundig optreden. Door te handelen zonder vergunning of vrijstelling heeft Financieel Adviescentrum onrechtmatig gehandeld tegen particulieren.

Hypotheekadviseur is hoofdelijk aansprakelijk voor schade

Particulieren hebben gesteld dat zij zonder de advisering van Financieel Adviescentrum of de Hypotheekadviseur niet in New World Products zouden hebben belegd. De schadelijke gevolgen daarvan dienen volgens het hof naar redelijkheid aan deze onrechtmatige daad te worden toegerekend. Volgens particulieren kan aan de Hypotheekadviseur wel degelijk een ernstig persoonlijk verwijt worden gemaakt door het handelen van Financieel Adviescentrum. De Hypotheekadviseur was bestuurder van Financieel Adviescentrum en daarom wist hij of behoorde hij te weten dat Financieel Adviescentrum in strijd met artikel 7 Wte handelde. Daarnaast heeft de Hypotheekadviseur zelf verklaard dat hij de beleggingen aan particulieren heeft geadviseerd. Het hof concludeert dat inderdaad aan de Hypotheekadviseur een ernstig persoonlijk verwijt kan worden gemaakt wat betreft het onrechtmatig handelen van Financieel Adviescentrum. De Hypotheekadviseur is dan ook hoofdelijk aansprakelijk voor de schadelijke gevolgen daarvan.

Hof: Hypotheekadviseur heeft onrechtmatig gehandeld

Wat betreft de schade hebben particulieren aangevoerd dat zij vanwege het faillissement van New World Products slechts een geringe uitkering zullen krijgen. Het is daarom nog niet duidelijk hoe groot de schade uiteindelijk zal zijn. Het hof verwijst de zaak voor wat betreft de schade naar de schadestaatprocedure.

Het hof oordeelt dat de Hypotheekadviseur ten opzichte van de particulieren onrechtmatig heeft gehandeld door hun te adviseren om beleggingsovereenkomsten met New World Products aan te gaan. Hij is daarbij hoofdelijk aansprakelijk voor de geleden schade die later in een schadestaatprocedure dient te worden vastgesteld.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u ook schade geleden op uw beleggingen en bent u van mening dat uw bank of vermogensbeheerder een te risicovol beleggingsbeleid heeft gevoerd of in strijd heeft gehandeld met de gemaakte afspraken? Neem hier dan vrijblijvend contact op met een van onze gespecialiseerde advocaten. De advocaten van Financieel Recht Advocaten hebben ruime ervaring met het procederen tegen banken en vermogensbeheerders.

Klik hier voor de volledige uitspraak van het Gerechtshof ‘s-Gravenhage.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Fabienne de Jong

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant