Uitspraak: Incorrecte overboeking beleggingsplatform leidt tot schadevergoeding

De consument houdt een beleggingsrekening bij DeGiro. Op 12 maart 2019 wil de consument haar positie CSPI die zij bij Interactive Brokers hield, overhevelen naar DeGiro. Dit fonds was genoteerd aan de London Stock Exchange en uitgedrukt in GBP (Britse pond).

Op onverklaarbare wijze is deze CSPI-positie echter terechtgekomen in de beleggingsrekening van de consument bij DeGiro als een positie CSPX, genoteerd aan Euronext Amsterdam en uitgedrukt in euro. DeGiro heeft dit niet opgemerkt en ook de consument was in de veronderstelling dat zij nog steeds een CSPI-positie (uitgedrukt in GBP) had.

Op 5 november 2020 heeft DeGiro in een brief aan de consument medegedeeld dat zij van plan was om de cliëntovereenkomst met de consument per 7 december 2020 te beëindigen.

De klacht en vordering

De consument vindt dat DeGiro in maart 2019 is tekortgeschoten door haar CSP1-positie niet correct over te boeken. Door deze fout had de consument, zonder dat zij dit wist, de verkeerde positie. Doordat het EUR-geldmarkfonds het minder goed heeft gedaan dan het GBP-geldmarktfonds heeft zij schade geleden.

Verder komt de consument op tegen de beëindiging van haar beleggingsrekening. Voor de consument voelt de beëindiging van de cliëntovereenkomst als een vergeldingsmaatregel: de aankondiging dat de cliëntovereenkomst beëindigd zou worden kwam namelijk nadat zij een klacht had ingediend.

De beoordeling

De commissie overweegt dat de incorrecte overboeking een tekortkoming is van DeGiro. De consument heeft het overboekingsformulier van DeGiro namelijk correct ingevuld en daarmee heeft zij DeGiro de opdracht gegeven om haar CSPI-positie bij Interactive Brokers over te boeken naar haar beleggingsrekening bij DeGiro. Vanwege deze tekortkoming is DeGiro aansprakelijk voor de schade die de consument heeft geleden.

DeGiro kan echter, naar het oordeel van de commissie, niet volledig aansprakelijk worden gehouden. De consument heeft namelijk meerdere keren ingelogd in de Webtrader en had daarin kunnen zien dat zij een CSPX-positie in euro bezat. En na de verkoop van de CSPX-positie had de consument in de Webtrader kunnen zien dat de verkoopopbrengst in een EUR-geldmarktfonds was belegd. Hierdoor is er sprake van eigen schuld. De commissie neemt echter maar een klein beetje eigen schuld aan, omdat zij er niet op bedacht was dat zij een verkeerde positie zou bezitten. Het eigen schuld-percentage wordt gesteld op 20%.

De beslissing

De vordering wordt toegewezen. DeGiro moet 80% van de geleden schade, vastgesteld op € 2.171,54, vergoeden.

Lees hier de hele uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u het vermoeden dat u schade heeft geleden als gevolg van slecht advies van uw hypotheekadviseur en/of bank? Neem dan hier vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen banken, tussenpersonen, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs, beleggingsadviseurs alsmede vermogensbeheerders.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant