Uitspraak: Geen misbruik van het recht op parate executie

RBC is in 2010 met A een hypothecaire geldleningsovereenkomst aangegaan om de aankoop van een terrein en de bouw van een woning daarop te financieren. A moet maandelijks een bedrag op de lening aflossen. Op enig moment in 2012 geeft RBC aan dat zij over zal gaan tot openbare verkoop van de woning. A had immers een achterstand in de maandelijkse aflossingen. Voor tot verkoop wordt overgegaan, wordt aan A de kans gegeven alsnog de vordering de voldoen. A gaat niet over tot betaling. Daarom besluit RBC in 2013 de woning te verkopen. Vervolgens moet A het restant van de openstaande vordering voldoen. A gaat wederom niet over tot betaling.

Vordering

RBC vordert dat A het restant van de openstaande vordering voldoet. A geeft aan dat RBC misbruik heeft gemaakt van haar recht tot parate executie. A is de kans niet geboden om de woning onderhands zelf te verkopen voor een hoger bedrag. A had immers al kopers voor de woning. Daarnaast zou RBC uit zijn gegaan van een te lage taxatiewaarde.

Beoordeling

RBC heeft geen misbruik gemaakt van haar recht tot parate executie door over te gaan tot openbare verkoop van de woning van de hypotheekgever. Of de bank voldoende coulance richting de hypotheekgever in acht heeft genomen, is slechts een omstandigheid die een rol speelt bij de belangenafweging. Niet is gebleken dat RBC een te lage taxatiewaarde heeft gehanteerd.

A heeft genoeg tijd gekregen om zijn financiën op orde te krijgen voordat tot parate executie is overgegaan. RBC hoefde de openbare veiling niet uit te stellen, omdat A potentiele kopers had. A had het gerecht moeten verzoeken om tot onderhandse verkoop over te mogen gaan. Ook is niet duidelijk waarom de potentiele kopers van A niet op de veiling hebben meegeboden. A moet het restant van de openstaande vordering voldoen.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u met uw bank een conflict over het uitwinnen van zekerheden of dreigt executie, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij hebben ruime ervaring met het procederen tegen banken, verzekeraars en vermogensbeheerders alsmede tussenpersonen en/of financieel adviseurs.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant