Uitspraak: Geen schending van zorgplicht van geldverstrekker bij hypotheekaanvraag

De consument heeft zich in 2020 tot een onafhankelijke hypotheekadviseur gewend voor de financiering van een woning. Op enig moment heeft de consument een rekentool van de geldverstrekker gebruikt. Indien de rekentool een positief resultaat toont, staat er bij dat aan de berekening geen rechten kunnen worden ontleend.

Op 24 juni 2020 was het hypotheekdossier compleet en heeft de geldverstrekker de aanvraag beoordeeld. In de dagen daarna is er veelvuldig contact geweest tussen de adviseur en de geldverstrekker over de hypotheekaanvraag van de consument. Op 26 juni heeft de geldverstrekker aangegeven de gevraagde geldlening niet te willen verstrekken.

De klacht en vordering

De geldverstrekker is volgens de consument tekortgeschoten in de nakoming van zijn zorgplicht tegenover de consument. De geldverstrekker heeft bij de consument de indruk gewekt dat de gewenste geldlening voor haar haalbaar was. De consument vordert vergoeding van € 4.374,-, De vordering bestaat uit de kosten voor het laten opstellen van een inkomensverklaring, de kosten van het taxatierapport en de kosten voor financieel advies.

De beoordeling

Ter beoordeling ligt de vraag voor of de geldverstrekker, vanwege de afwijzing van de financieringsaanvraag, gehouden is de door de consument gevorderde schade te vergoeden.

De commissie stelt voorop dat de geldverstrekker het recht heeft om een financieringsaanvraag af te wijzen en dat de beoordeling van een dergelijke financieringsaanvraag aan de geldverstrekker is voorbehouden.

In het onderhavige geval staat in de voorbrief bij de het renteaanbod vermeld dat de geldverstrekker na ontvangst van alle stukken beoordeelt of zij de geldlening kan verstrekken. De geldverstrekker heeft toegelicht dat de aanvraag van de consument is afgewezen vanwege de hoogte van haar pensioeninkomen: dit bleek lager dan aanvankelijk opgegeven.

Naar het oordeel van de commissie is niet komen vast te staan dat de geldverstrekker misbruik heeft gemaakt van de haar toekomende contractsvrijheid. Daarbij is van belang dat gedurende het aanvraagproces van de hypothecaire geldlening gebleken is dat het pensioeninkomen van de consument lager was dan aanvankelijk medegedeeld aan de geldverstrekker. De hoogte van het pensioeninkomen was voor de beoordeling van de hypotheekaanvraag wel van belang. Het klachtonderdeel is derhalve ongegrond.

De stelling dat de uitkomst van de rekentool de consument in de veronderstelling heeft gebracht dat zij mocht uitgaan van een succesvolle aanvraag voor een financiering gaat niet op. Op de website is duidelijk aangegeven dat aan de rekentool geen rechten ontleend kunnen worden. De commissie roept de geldverstrekker wel op om de rekentool voldoende nauwkeurig te maken.

De vordering van de consument wordt afgewezen.

Lees hier de hele uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u het vermoeden dat u schade heeft geleden als gevolg van slecht advies van uw hypotheekadviseur en/of bank? Neem dan hier vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen banken, tussenpersonen, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs, beleggingsadviseurs alsmede vermogensbeheerders.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant