Uitspraak: Consumenten stellen dat tussenpersoon zijn nazorgplicht heeft geschonden

De consumenten hebben via de tussenpersoon een overlijdensrisicoverzekering (hierna: ORV) afgesloten.

Consumenten hadden bij de tussenpersoon geklaagd bij over de hoogte van de premie van de ORV. Aanleiding voor de klacht was een uitzending van Kassa en de uitspraak van de Geschillencommissie van 30 mei 2018 (2018-339). Consumenten en de tussenpersoon zijn niet tot een oplossing gekomen, hetgeen heeft geleid tot deze procedure bij Kifid.

De klacht en vordering

De consumenten vorderen € 25.948,-. Dit bedrag ziet op de door de consumenten te veel betaalde premie. De consumenten verwijten de tussenpersoon dat hij zijn (na)zorgplicht heeft geschonden. Pas bij het oversluiten van de hypothecaire geldlening in januari 2019 zijn consumenten erachter gekomen dat de premie van de nieuwe ORV lager was dan zij tot dan hadden betaald. De tussenpersoon heeft consumenten hier niet eerder op gewezen.

De beoordeling

De commissie moet de vraag beantwoorden of de tussenpersoon zijn nazorgplicht heeft geschonden door hen niet op enig moment te informeren dat de premies daalden en of de consumenten daardoor financieel nadeel hebben geleden.

De commissie stelt dat volgens de CvB wordt aangenomen dat verzekeringstussenpersonen een nazorgplicht hebben om de verzekeringnemer tijdig te wijzen op feiten die de verzekeringstussenpersoon bekend zijn geworden en die gevolgen hebben voor de dekking van verzekeringen die tot de portefeuille van de tussenpersoon behoren. De CvB heeft geoordeeld dat algemene marktontwikkelingen, zoals premiedalingen in de verzekeringsmarkt, geen gevolgen hebben voor de dekking van de ORV en daarmee niet onder de nazorgplicht vallen. Volgens de CvB gaat de (na)zorgplicht van de tussenpersoon daarom niet zo ver dat hij de consumenten had moeten informeren over de premiedalingen van de ORV.

De commissie stelt vast dat de consumenten klagen dat de tussenpersoon hen niet heeft geïnformeerd over de dalende premies van ORV-verzekeringen. De klacht heeft geen betrekking op de dekking van de verzekering. Ook zijn geen nadere afspraken gemaakt omtrent nazorg.

De vordering wordt afgewezen.

Lees hier de hele uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u het vermoeden dat u schade heeft geleden als gevolg van slecht advies van uw hypotheekadviseur en/of bank? Neem dan hier vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen banken, tussenpersonen, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs, beleggingsadviseurs alsmede vermogensbeheerders.

Fabienne de Jong

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant