Uitspraak: Informatie is niet geruime tijd tevoren verstrekt

Het hof heeft een kredietovereenkomst vernietigd. De consumenten verkregen het voorgeschreven informatieblad namelijk op dezelfde dag als dat de kredietovereenkomst werd aangegaan.

Volgens het hof is de informatie dus niet geruime tijd van tevoren verstrekt. Dit is wel wettelijk vereist. Daarmee wordt verondersteld dat consumenten niet in de gelegenheid zijn gesteld zich goed te laten informeren en op basis van die informatie een weloverwogen beslissing te maken. Daarmee is sprake van een oneerlijke handelspraktijk.

De kredietverschaffer was het niet eens met de uitspraak. Consumenten hebben namelijk het recht om binnen 14 dagen terug te komen op de gesloten kredietovereenkomst. Het hof verwerpt het verweer. Het herroepingsrecht moet op het informatieblad staan vermeld en moet van tevoren zijn verschaft.

In de praktijk komt het wel vaker voor dat kredieten dezelfde dag nog worden gesloten. Dit heeft te maken met het feit dat in talloze gevallen overeenkomsten online worden afgesloten. Volgens dit arrest van het hof kunnen al die overeenkomsten worden vernietigd.

Er is enige kritiek gekomen op de invulling van het begrip geruime tijd. Dit begrip zou namelijk van geval tot geval verschillend kunnen worden ingevuld. Hierbij speelt de complexiteit van de overeenkomst een rol.

Klik hier voor de uitspraak.

Klik hier voor het artikel op MR-online.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u een vraag? Neem gerust contact met ons op. Wij beantwoorden uw vraag graag.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant