Uitspraak: Kredietovereenkomst is nietig omdat maximale kredietvergoeding wordt overschreden

Meneer X heeft geld nodig. Begin 2018 leent hij €200 van het in Litouwen gevestigde Palden Finance (hierna: Palden). X moet de lening binnen 30 dagen terugbetalen en betaald hiervoor een vergoeding van €2,30. Als hij niet binnen 30 dagen betaald wordt er een vertragingsvergoeding in rekening gebracht van 13,99% op jaarbasis. Daar komt nog bij dat meneer X een garantie moet hebben van een derde. Palden geeft twee opties. X kan een persoonlijke garantstelling regelen bij een vriend of familielid, dit is kosteloos. Hij kan ook kiezen voor een commerciële garantstelling. In dat geval draagt Palden een partij aan en betaald meneer X €150. Meneer X kiest voor de commerciële garantstelling. Wanneer X zijn lening niet terugbetaald, stapt Palden naar de kantonrechter. Palden vordert in de eerste plaats dat de lening terugbetaald wordt, inclusief de contractuele rente van 13,99%. Voor het geval dat de kantonrechter de contractuele rente afwijst vordert Palden de terugbetaling van de lening.

Palden kan haar buitenlandse vergunning gebruiken

Meneer X verweert zich door te stellen dat Palden geen kredietvergunning heeft van de AFM. De kantonrechter verwerpt dit verweer. De kantonrechter legt uit dat wanneer een Europese bank een vergunning heeft in het land waar zij gevestigd is, zij geen vergunning van de AFM nodig heeft. Nu Palden Finance beschikt over een vergunning van de Centrale Bank van Litouwen, heeft zij in Nederland dus geen vergunning nodig. De redenering van meneer X gaat dus niet op.

Commerciële garantstelling is geen keuze

Als tweede verweer stelt meneer X dat de woekerrente hoger is dan de maximaal toegestane kredietvergoeding. De kantonrechter stelt voor dit verweer eerst vast dat de overeenkomst tussen meneer X en Palden een kredietovereenkomst is. Dit betekend dat Palden gebonden is aan de regels van ondermeer de maximale kredietvergoeding. Deze regels zijn terug te vinden in het Burgerlijk Wetboek en het Besluit Kredietvergoeding. In deze regels staat dat de maximale kredietvergoeding 14% van de lening per jaar mag bedragen. De 13,99% die Palden rekent valt daar dus net onder. Echter is in deze regels ook terug te vinden dat het niet enkel gaat om de rente. Onder de kredietvergoeding vallen alle beloningen en vergoedingen, in welke vorm dan ook. In dit geval moeten dus ook de kosten voor de commerciële garantstelling worden meegerekend als kredietvergoeding. Nu dat het geval is komt het kosten percentage uit op 83,99%. Dit is veel hoger dan de maximaal toegestane 14%.
Palden verweert zich door te stellen dat het geen verplichte kosten zijn voor de lening. De klant kan immers ook kiezen voor een kosteloze garantstelling door een vriend of familielid. De kantonrechter gaat niet mee in dit verweer. Hij overweegt dat klanten die bij partijen als Palden aankloppen geen echte keus hebben. Als zij vrienden of familie hadden die hen een relatief klein bedrag van €200 konden lenen, zouden zij dit niet lenen bij Palden. De keuze is dus eigenlijk een wassen neus. Omdat de commerciële garantstelling dus feitelijk verplichte kosten zijn voor de klant moeten deze worden gezien als kosten voor de lening.

Kosten garantstelling worden verrekend met de lening

De overeenkomst tussen Palden en meneer X is dus in strijd met de wet. De overeenkomst is daarom nietig. Dit beteken dat beide partijen de handelingen die zij verrichte vanwege de overeenkomst, ongedaan moeten maken. Meneer X moet de €200 teruggeven aan Palden en Palden moet de garantstelling teruggeven. Nu de garantstelling niet betaald is aan Palden maar aan een andere partij, kan Palden de garantie niet teruggeven. De kosten die meneer X voor de commerciële garantstelling heeft gemaakt worden door de kantonrechter vastgesteld op €150. Dit bedrag moet door Palden worden vergoed. Per saldo komt dit er op naar dat meneer X nog €50 aan Palden moet betalen.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de Rechtbank Den Haag

Financieel Recht Advocaten

Heeft u het vermoeden dat u schade heeft geleden als gevolg van een zorgplichtschending door uw bank of een andere kredietverstrekker? Neem dan hier vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen banken, tussenpersonen, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs, beleggingsadviseurs alsmede vermogensbeheerders.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op
Fabienne de Jong

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant