Uitspraak: Niet gerechtvaardigd vertrouwen op bericht dat schuld is voldaan

Een ex-stel heeft een woonark die bij de ING is verhypothekeerd. Op enig moment is een betalingsachterstand ontstaan van twee maanden. Dit heeft de ING aan het ex-stel gemeld. Het ex-stel heeft de ark verkocht en de gehele openstaande schuld aan ING voldaan. In die schuld blijkt de achterstand van twee maanden niet te zijn meegerekend.

ING heeft meerdere malen aangegeven de betaling te vorderen. Per ongeluk heeft de bank laten weten dat de gehele schuld is betaald. Het ex-stel gaat niet over tot betaling van de betalingsachterstand ter hoogte van twee maanden. ING besluit een procedure te starten.

Vordering

ING vordert dat de exen hoofdelijk worden veroordeeld tot betaling van de openstaande termijnen. Het gaat om een bedrag van bijna 2.400 euro.

Oordeel kantonrechter

Het ex-stel is gehouden de achterstand te betalen, tenzij er een gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat de bank afstand heeft gedaan van de vordering. De kantonrechter komt tot het oordeel dat hier geen sprake is van een gerechtvaardigd vertrouwen.

Het ex-stel mocht er niet gerechtvaardigd op vertrouwen dat de bank afstand had gedaan van de vordering. De bank had immers meermaals verzocht om tot betaling over te gaan. Dat de mededeling ten onrechte is gedaan, had niet mogen gebeuren. Dit betekent echter niet dat het ex-stel op die mededeling mocht vertrouwen. ING heeft kunnen toelichten dat de brief via een geautomatiseerd proces is verzonden. Ook na de brief is het ex-stel nogmaals door een gemachtigde van de ING aangesproken om tot betaling over te gaan. De kantonrechter veroordeelt de exen over te gaan op betaling van de openstaande termijnen (hoofdelijke aansprakelijkheid).

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u een vraag over uw hypotheek, restschuld, het verhogen van opslagen of rente? Neem gerust contact met ons op. Wij beantwoorden uw vraag graag.

Fabienne de Jong

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant