Uitspraak: Schending zorgplicht van financieel adviseur bij hypotheek leidt tot schadevergoeding

A en B hebben een overeenkomst van opdracht gesloten die inhield dat B, A zou begeleiden bij het verkrijgen van een hypothecaire lening. B, financieel adviseur, heeft voor deze hypothecaire lening contact opgenomen met Regiobank. Regiobank heeft in haar offerte gevraagd om een garantiecertificaat nieuwbouw woning. B heeft dit certificaat bij A opgevraagd, Op de vraag van A wat B daarmee bedoelde heeft B geantwoord: ‘Het gaat erom of de aannemer een garantiecertificaat heeft, dus dat bij faillissement van hem er geen problemen ontstaan’. A heeft haar aannemer vervolgens verzocht het garantiecertificaat door te sturen. Bij ontvangst heeft A deze naar B doorgestuurd, die ze vervolgens naar de Regiobank heeft gestuurd. Deze stukken betroffen alleen geen garantiecertificaat, ze boden dus geen garantie bij faillissement van de aannemer. A kwam hier achter bij faillissement van de aannemer.

De grieven van A houden in dat B had moeten nagaan of de stukken die A doorstuurde naar B ook echt het garantiecertificaat betrof, voordat B ze naar Regiobank stuurde. Omdat B dit heeft nagelaten, is B aansprakelijk voor de schade die A als gevolg van het ontbreken van garantie heeft geleden. De rechtbank heeft in eerste aanleg deze vordering afgewezen. Hierom ging A in hoger beroep.

Schending zorgplicht door niet nalezen van toegezonden stukken

Het hof stelt voorop dat B een zorgplicht heeft. Het behoorde dan ook tot de taak van B te controleren of de stukken die A had toegestuurd een garantiecertificaat bevatten. Bij controle had B vastgesteld dat zich in die stukken geen garantiecertificaat bevond. Daarop had B A moeten waarschuwen voor de gevaren die daaraan kleven. De stelling van B nog nooit een garantiecertificaat te hebben gezien, gaat niet op. Het garantiecertificaat is een financieel product. Van een redelijk bekwaam financieel adviseur mag worden verwacht dat advies kan worden gegeven over een dergelijk financieel product, zo stelt het hof. Het feit dat Regiobank normaal gezien de stukken controleert neemt de zorgplicht van B niet weg. Het financieel risico dat A loopt zonder een garantiecertificaat te hebben ingediend bij Regiobank, levert op dat B ook zonder expliciete opdracht de stukken had moeten beoordelen. Omdat B dit heeft nagelaten is de zorgplicht geschonden en is dus sprake van een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst van opdracht. Het feit dat A niet deskundig was op het gebied van garantiecertificaten, zodat niet kon worden verlangd dat A zou opmerken dat onjuiste stukken waren ontvangen, zorgt ervoor dat het beroep van B, op eigen schuld van A, niet slaagt.

Schadevergoeding

Het bovenstaande leidt ertoe dat het hof B veroordeelt tot vergoeding van de als gevolg van de tekortkoming geleden schade. Het debat over de omvang van de schade moet nog plaatsvinden. Het hof verwijst partijen hiervoor naar de schadestaatprocedure.

Heeft u vragen hierover? Neem hier vrijblijvend contact met ons op.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant