Uitspraak: Sprake van een wijziging in kredietvergoeding?

X heeft een doorlopend krediet afgesloten bij Eurofintus. In de algemene voorwaarden is opgenomen dat tussentijds de kredietvergoeding mag worden gewijzigd. Dit wordt het wijzigingsbeding genoemd. Bij de verstrekte informatie is aangegeven dat het tarief van het doorlopend krediet onder meer afhankelijk is van de actuele rentestand van dat moment. De rente verandert met de rentestand mee. Dit heeft tot gevolg dat het iets langer dan wel korter kan duren voordat het krediet is afgelost.

In de periode van 2008 tot en met 2015 heeft Eurofintus meermaals de kredietvergoeding gewijzigd. In 2011 heeft een wijziging plaatsgevonden als gevolg van een verhoging van de risicopremie. In 2016 heeft X het doorlopend krediet volledig afbetaald door gebruik te maken van herfinanciering bij Eurofintus middels een persoonlijke lening.

Vordering

X vordert dat Eurofintus de te veel betaalde kredietvergoeding terugbetaald. X is van mening dat de kredietvergoeding alleen wijzigt indien een externe rentevoet aan de kredietvergoeding is gekoppeld en dat die wijzigt. Een rentedaling zal dan gepaard gaan met een verlaging van kredietvergoeding.

Beoordeling rechtbank

Samenvattend stelt X dat een wijzigingsbeding op een voor hem meest gunstige manier moet worden uitgelegd. Dit wordt de contra proferentem-uitleg genoemd. In dat geval mocht X verwachten dat de kredietvergoeding alleen de rentestand van het 1-maand tarief volgt en dat Eurofintus niet zelfstandig de kredietvergoeding mag aanpassen.

De rechtbank is van oordeel dat het beding eerst moet worden uitgelegd. Mochten daarna nog onduidelijkheden bestaan, dan pas dient de contra proferentem-uitleg te worden toegepast. Het beding zelf is taalkundig voldoende duidelijk, waardoor Eurofintus tussentijds de kredietvergoeding mag wijzigen. Nog onduidelijk is wanneer en op welke grond mag worden gewijzigd. Voor die vragen moet aansluiting worden gezocht bij de tekst in de prospectus.

De rechtbank oordeelt dat de rentestand enige aanleiding kan vormen om tot wijziging over te gaan. Dit blijkt uit het feit dat wordt geschreven over “Zodra die rentestand verandert, verandert uw rente mee.” Een gemiddelde consument moet begrijpen dat het zowel om een daling als stijging kan gaan.

Volgens de rechtbank is het niet duidelijk welke rentestand is gebruikt en op welke informatie de kredietvergoeding wijzigt. Eurofintus moet bij akte informatie geven over de externe rentevoet die zij gebruikt. Deze moet evenwijdig lopen aan de gewijzigde kredietvergoeding. Mocht hier een verschil in zitten, dan moet dit worden vergoed door Eurofintus.De kredietvergoeding bij een doorlopend krediet mag alleen worden gewijzigd als de externe rentevoet wijzigt. Deze moet gekoppeld zijn aan de kredietvergoeding.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft de bank uw rente ook eenzijdig gewijzigd en vraagt u zich af of dat zomaar kan? Neem dan contact met ons op. De advocaten van Financieel Recht Advocaten staan u graag te woord.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant