Uitspraak: Geldige reden om een bankrelatie op te zeggen?

ING heeft een zakelijke bankrelatie met X. In 2018 heeft X een verklaring ondertekend waarin staat dat zij om zakelijke redenen beleid voert om betrokkenheid met landen als Iran, Cuba, Noord-Korea, Soedan en Syrië te voorkomen. Met de ondertekening is afgesproken dat op het moment dat sprake is van betrokkenheid met een dergelijk land, ING de relatie kan beëindigen. ING heeft op 14 juni 2019 de bankrelatie met X opgezegd wegens betrokkenheid met Cuba. Daarnaast heeft ING X geregistreerd in haar Interne Verwijzingsregister (IVR).

Vordering

In kort geding vordert X dat de bankrelatie wordt hersteld. Vlak voor de aanvang van de zitting heeft ING de bankrelatie met X hersteld. X heeft feitelijk al die tijd over de rekening kunnen beschikken. Ook heeft ING de registratie uit het IVR verwijderd.

Een dag voor behandeling van de zaak heeft X de eis gewijzigd. In het kort geding vordert X dat de bankrelatie onvoorwaardelijk wordt voortgezet. Ook vordert X dat hij niet in het IVR wordt geregistreerd dan wel uit het register wordt verwijderd. X voert aan dat een bank de relatie niet kan opzeggen, omdat dit strijdig zou zijn met artikel 3:40 BW.

Beoordeling

De voorzieningenrechter heeft dit verzoek afgewezen. Dit houdt verband met het feit dat een bank doorlopend de mogelijkheid moet hebben om klanten te controleren. Indien de controle negatief is, moet de bankrelatie kunnen worden beëindigd. De vorderingen van X worden afgewezen. Tevens is niet gebleken dat X alternatieven heeft om zijn handel met Cuba te drijven zonder een zakelijke rekening bij ING.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft de bank uw hypotheek of lening opgezegd en wilt u graag weten of dat zomaar kan? Neem dan contact met ons op. Wij beantwoorden uw vragen graag.

Wesley van Elven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant