Uitspraak: Gerechtshof zet streep door aflosboete van Deutsche Bank

Een fruittelersbedrijf dat reeds een krediet bij Deutsche Bank Nederland N.V. (hierna: “Deutsche Bank”) had en een sterke groei doormaakte, deed medio 2013 een aanvullende financieringsaanvraag voor een bedrag van € 1.350.000,=. Deutsche bank heeft die aanvullende financieringsaanvraag afgewezen, aangezien zij vanaf december 2012 een strategiewijziging doorvoerde, waarbij de relaties met alle MKB-klanten in Nederland verbroken werden.

Het fruittelersbedrijf heeft haar verzoek tot aanvullende financiering als gevolg daarvan ingediend bij ABN AMRO N.V. (hierna: “ABN”). ABN verstrekte de aanvullende financiering wel aan het fruittelersbedrijf en was ook bereid om het reeds bestaande krediet van ABN over te nemen. Op 15 augustus 2013 heeft het fruittelersbedrijf zijn relatie met Deutsche Bank verbroken en is het aldaar lopende krediet naar ABN overgeheveld. Als gevolg van de vroegtijdige beëindiging van de kredietovereenkomst, vorderde Deutsche bank op grond van haar algemene voorwaarden een aflosboete van € 323.074,= van het fruittelersbedrijf. Het fruittelersbedrijf weigerde deze te betalen, als gevolg waarvan een gerechtelijke procedure werd gestart.

Deutsche Bank gaf zelf aan wegens strategiewijziging niet meer de geschikte bank te zijn voor MKB

Het fruittelersbedrijf vorderde in rechte een verklaring dat het vorderen van een aflossingsboete onder de gegeven omstandigheden in strijd met de redelijkheid en billijkheid was. Volgens het fruittelersbedrijf heeft Deutsche Bank haar zorgplicht geschonden. Deutsche bank wist bij het aangaan van de eerdere financiering dat het fruittelersbedrijf een groei doormaakte en dat zij sterk afhankelijk was van externe financiering. Op grond van een strategiewijziging in 2012 maakte Deutsche Bank richting het fruittelersbedrijf kenbaar dat zij niet meer de geschikte bank voor haar was, wat ook werd bevestigd door de afwijzing van de aanvraag tot aanvullende financiering. Om deze redenen was het fruittelersbedrijf voor de continuïteit van haar onderneming genoodzaakt om naar een andere bank over te stappen, met als gevolg vroegtijdige beëindiging van de bankrelatie met Deutsche Bank. Het fruittelersbedrijf stelt dat zij in feite door Deutsche bank is gedwongen de kredietrelatie vroegtijdig te beëindigen, om welke reden het vorderen van een aflosboete in strijd met de redelijkheid en billijkheid is.

Deutsche bank heeft onvoldoende rekening gehouden met belangen van de fruitteler

In eerste aanleg oordeelt de rechtbank dat de aflosboete gematigd dient te worden tot de helft van het gevorderde bedrag. Het fruittelersbedrijf neemt hier geen genoegen mee en gaat tegen de uitspraak in hoger beroep. Het gerechtshof oordeelt in hoger beroep dat de gevorderde boete, gelet op de strategiewijziging en het afwijzen van de aanvullende financieringsaanvraag, niet kan worden toegewezen. Deutsche Bank had met haar mededelingen in feite aan het fruittelersbedrijf laten weten dat zij voornemens was om de kredietrelatie af te bouwen en geleidelijk te beëindigen. Dit leidt er volgens het gerechtshof dan ook toe dat het fruittelersbedrijf er niet zelf voor heeft gekozen om de lopende kredietrelatie vroegtijdig te beëindigen. Dat besluit is het noodzakelijke gevolg geweest van de eenzijdige beslissing van de Deutsche Bank om vanwege strategische redenen de kredietrelatie met het fruittelersbedrijf niet voort te willen zetten op een wijze waarbij verdere groei en continuïteit van het fruittelersbedrijf zouden zijn gewaarborgd. Met haar handelswijze heeft Deutsche Bank volgens het gerechtshof onvoldoende rekening gehouden met de belangen van het fruittelersbedrijf. De door Deutsche Bank gevorderde aflosboete wordt dan ook volledig afgewezen door het gerechtshof.

Financieel Recht Advocaten

Heeft uw bank u ook beboet vanwege het vroegtijdig beëindigen van de kredietrelatie? Of heeft u anderszins schade geleden door toedoen van een bank of financiële instelling? Neem dan hier vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen banken, verzekeraars, tussenpersonen en andere financiële instellingen.

Klik hier voor de volledige uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam d.d. 19 juli 2016.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:


Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant