Uitspraak: Informatie weigeren leidt tot opzeggen bankrelatie

X is bestuurder van een vastgoedonderneming. De vastgoedonderneming is enig bestuurder en aandeelhouder van ondernemingen Notex en Embocado. De enig aandeelhouder van de vastgoedonderneming is een Zwitserse onderneming. Via 5 andere Zwitserse ondernemingen worden alle aandelen van de Zwitserse onderneming gehouden door Y. De vastgoedonderneming, Notex en Embocado hebben met ING een bankrelatie. Ieder beschikken zij over een zakelijke bankrekening. Op de overeenkomst tussen ING en de vastgoedonderneming zijn de ABV en VZR van toepassing.

ING wil graag een bewijs van aandeelhouderschap, een legitimatiebewijs en inkomensinformatie ontvangen van C. De bank heeft meerdere verzoeken gedaan en gedreigd met het verbreken van de bankrelatie als de informatie niet werd verstrekt. De vastgoedonderneming wil de informatie niet verstrekken, omdat zij bang is dat de informatie met de Nederlandse Belastingdienst zal worden gedeeld en Zwitserse privacywetgeving zal worden geschonden. Op 30 augustus 2018 heeft de ING de bankrelatie verbroken en in juni 2019 zijn de bankrekeningen definitief gesloten.

Eerste aanleg

In een kort geding vordert de vastgoedonderneming om verlening van de termijn om de bankrelatie te beëindigen. Ook wordt gevorderd dat ING de bankrelatie correct moet afwikkelen. De voorzieningenrechter heeft de voorzieningen van de vastgoedonderneming geweigerd.

Oordeel hof

De vastgoedonderneming heeft geen spoedeisend belang, omdat de kredietrelatie reeds is beëindigd en de rekeningen zijn gesloten. De vastgoedonderneming stelt dat de opzegging van de bankrelatie naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.

De opzegging van de bankrelatie is naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar. ING mocht de overeenkomsten opzeggen met inachtneming van de opzegtermijn. Het moet voor een bank mogelijk zijn om haar verplichtingen jegens toezichthouders te voldoen. Omdat de vastgoedonderneming geen informatie wilde verstrekken, kon de bank niet voldoen aan haar verplichtingen, de bank had een reden om de relatie te beëindigen. Het vonnis in eerste aanleg wordt bekrachtigd.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft de bank uw hypotheek of lening opgezegd en wilt u graag weten of dat zomaar kan? Neem dan contact met ons op. Wij beantwoorden uw vragen graag.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant