Uitspraak: ING moet creditcardovereenkomst herstellen

Mevrouw X had een betaalrekening en een creditcard bij ING. ING heeft de kwartaallimiet beëindigd en de creditcard geblokkeerd. Na onderzoek is de Geschillencommissie van oordeel dat ING correct heeft gehandeld bij het beëindigen van de kwartaallimiet, maar dat de creditcardovereenkomst ten onrechte is beëindigd. ING is verplicht de creditcardovereenkomst te herstellen binnen vier weken na de uitspraak van de Geschillencommissie.

Aanleiding

In 2017 had mevrouw X een betaalrekening en een creditcard bij ING. De betaalrekening had een kwartaallimiet waarmee zij €1.000,- in het rood mocht staan op haar betaalrekening. Op deze faciliteit waren voorwaarden van ING van toepassing. Deze voorwaarden hielden in dat mevrouw X minimaal één dag per kwartaal een positief saldo moest hebben op haar betaalrekening. Was dit niet het geval dan mocht ING de kwartaallimiet opzeggen.

Op 29 juli 2017 heeft ING de kwartaallimiet van mevrouw X beëindigd. Aanleiding hiervoor was dat zij in het voorafgaande kwartaal niet aan de voorwaarden had voldaan. Direct na deze beëindiging heeft ING aan mevrouw X een kwartaallimiet van €500,- aangeboden. Dit aanbod heeft zij geaccepteerd. Naast een betaalrekening had mevrouw X ook een creditcard. Deze creditcard is op 31 juli 2017 geblokkeerd door ING. Aanleiding hiervoor was volgens de bank de constante betaalachterstand op de betaalrekening van mevrouw X.

Mevrouw dient een klacht in bij het Kifid

Mevrouw X is het niet eens met het ingrijpen van ING. Zij dient een klacht in bij de Geschillencommissie van het Kifid. Mevrouw X wil dat haar kwartaallimiet wordt hersteld tot een limiet van €1.000,- in plaats van €500,-. Daarnaast vordert zij herstel van de creditcardovereenkomst die zij met de bank had. De klacht over de kwartaallimiet onderbouwd mevrouw als volgt. Mevrouw X stelt dat zij jarenlang netjes op tijd heeft betaald en altijd minimaal één dag per kwartaal een positief saldo heeft gehad. Nu zij slechts één keer niet aan deze voorwaarden heeft voldaan heeft de bank direct haar limiet beëindigd. Dit had de bank niet mogen doen omdat zij enkele dagen later al weer over een positief saldo beschikte. Mevrouw stelt door het handelen van de bank in de financiële problemen te zijn gekomen. Al haar inkomende en uitgaande betalingen liepen via deze rekening. Zij voelde zich daarom genoodzaakt de limiet van €500,- te accepteren.

Ten aanzien van de creditcardovereenkomst stelt mevrouw X dat de bank deze niet zomaar had mogen blokkeren. De bank heeft de creditcard zonder grondslag en zonder haar hierover te informeren geblokkeerd. Mevrouw wilde eind 2017 een betaling verrichten met haar creditcard. Op dat moment komt zij er tot haar verbazing achter dat deze verlopen is. De bank heeft haar geen nieuwe creditcard opgestuurd omdat de overeenkomst door de bank is opgezegd. De bank laat mevrouw weten dat zij geen nieuwe creditcard heeft ontvangen omdat zij een achterstand had op haar betaalrekening. Mevrouw X stelt dat de situatie met haar limiet al kort daarna was opgelost en dat deze niets te maken had met de creditcard. ING moet de creditcardovereenkomst dus herstellen.

ING geeft aan coulant te zijn geweest

ING verweert zich tegen de klacht van mevrouw X. De bank stelt zich op het standpunt dat het kwartaallimiet conform de voorwaarden is beëindigd. Nadat de limiet was beëindigd heeft zij uit coulance al direct een nieuw limiet aan mevrouw X aangeboden. Het is gebruikelijk dat een nieuw betaallimiet pas na een termijn van drie maanden wordt aangeboden.
Daarnaast heeft ING gebruik gemaakt van haar recht om het gebruik van de creditcard te weigeren. De bank geeft aan dit gedaan te hebben naar aanleiding van de continue betalingsachterstand op de betaalrekening van mevrouw. ING geeft aan dat wanneer de betaalrekening voldoende is aangevuld en er voldoende inkomen binnenkomt, weer overwogen kan worden om een nieuwe creditcard te verstrekken aan mevrouw X.

De bank heeft correct gehandeld bij het beëindigen van de kwartaallimiet. Het Kifid gaat niet mee met het standpunt van mevrouw X ten aanzien van de betaallimiet. Het Kifid is van oordeel dat de toepasselijke voorwaarden heel duidelijk waren. Zodra mevrouw niet meer dan één dag in een heel kwartaal een positief saldo heeft, mag de bank gebruik maken van haar recht om de kredietfaciliteit te beëindigen. Mevrouw X voert aan dat zij enkele dagen na de beëindiging weer een positief saldo op haar rekening had. Dit neemt volgens het Kifid niet weg dat niet aan de voorwaarden van de bank is voldaan. Het Kifid begrijpt dat het beëindigen voor ongemak heeft gezorgd, maar ziet ook in dat de bank coulant is geweest door direct een limiet van €500,- aan te bieden. Het Kifid komt dan ook tot de conclusie dat ING geldig gebruik heeft gemaakt van haar recht om de kredietfaciliteit te beëindigen. De vordering van mevrouw X wordt op dit punt afgewezen.

ING moet creditcardovereenkomst herstellen

De klacht ten aanzien van de creditcard splitst het Kifid op in twee delen. Ten eerste klaagt mevrouw X over het feit dat de creditcard op onjuiste gronden is beëindigd. Ten tweede ziet haar klacht er op dat zij niet geïnformeerd is over de opzegging.
Het Kifid overweegt dat ING de creditcardfaciliteit van een cliënt mag beëindigen op grond van de voorwaarden die van toepassing zijn op de creditcard. Echter, de bank moet alvorens de beëindiging de cliënt wel in gebreke hebben gesteld. Zo heeft de cliënt nog de mogelijkheid om het saldo van de creditcard aan te vullen. In dit geval heeft ING aan mevrouw X een bericht gestuurd over de beëindiging van de creditcardfaciliteit. Dit bericht is verstuurd via MijnING. Het Kifid heeft vastgesteld dat mevrouw X MijnING nooit heeft geactiveerd en daarom geen toegang had tot dit bericht. Omdat het bericht van ING mevrouw X nooit heeft bereikt is de creditcard ten onrechte beëindigd.

ING stelt voorts dat zij mevrouw X telefonisch op de hoogte hebben gesteld van de beëindiging van de creditcardovereenkomst. Mevrouw X geeft aan dat dit niet waar is en de bank kan het tegendeel niet bewijzen. Het Kifid kan dan ook niet vaststellen dat mevrouw X geïnformeerd is over de opzegging van de creditcardovereenkomst. Deze omstandigheden doen het Kifid er toe besluiten dat ING de creditcardovereenkomst moet herstellen. Dit moet ING binnen vier weken na de uitspraak van het Kifid doen.

Lees de volledige uitspraak van de Geschillencommissie van het Kifid.

Financieel Recht Advocaten

Heeft de bank uw kredietfaciliteiten opgezegd? En bent u van oordeel dat de bank dit niet mocht doen? Neem dan hier contact op met een van onze advocaten. De advocaten van Financieel Recht Advocaten zijn gespecialiseerd in het procederen tegen banken.

Wesley van Elven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant