Uitspraak: Geen erfenis door opeethypotheek

Jarenlang hebben de inmiddels overleden ouders van de dochter een opeethypotheek afgesloten en steeds verhoogd. Uiteindelijk viel de opbrengst van de woning fors lager uit dan de lening die daarvoor was afgesloten.

De woning werd gekocht voor 275.000 euro. Op de woning rustte een hypotheek van 300.000 euro. De lening werd in 1998 overgesloten naar de Rabobank. Het bedrag werd toen verhoogd naar een bedrag van 533.191,75 euro.

In 2002 werd de lening aangepast en nogmaals verhoogd, nu naar 680.000 euro. In 2006 werd de lening verhoogd naar 950.000 euro. De woning is enkele keren opnieuw getaxeerd. De vrije verkoopwaarde bedroeg in 2006 785.000 euro.In 2009 werd het limiet van de geldlening bereikt. De ouders konden vanaf dat moment niet meer aan de betalingsverplichtingen voldoen. Het verzoek om de lening te verhogen werd afgewezen. De woning werd daarna te koop gezet.

In 2016 is de vrouw overleden, in 2017 de man. In 2019 werd de woning pas executoriaal verkocht voor een bedrag van 441.000 euro. Het perceel werd een jaar eerder verkocht voor ruim 30 mille. De dochter heeft de erfenis van vader beneficiair aanvaard. De vordering van de bank was inmiddels opgelopen tot bijna 1,3 miljoen.

Vordering

De dochter besluit naar het Kifid te gaan. De Rabobank zou een veel te hoge hypothecaire lening hebben verstrekt. De ouders hebben het geld destijds gebruikt om een auto te kopen en de vorige lening af te lossen. In ruil kreeg de bank een hypotheekrecht op de woning en op een perceel grond. De dochter verwijt het de bank dat zij geen onderzoek hebben gedaan naar de inkomens- en vermogenspositie van haar ouders. Er is een overkreditering ontstaan, waardoor de schulden zijn opgelopen. De bank had de ouders moeten waarschuwen.

Beoordeling

Het Kifid heeft geoordeeld dat geen sprake was van overkreditering, nu sprake was van een opeethypotheek. Bij een dergelijke lening wordt de hoogte van de lening niet bepaald aan de hand van het inkomen, maar aan de hand van de waarde van het huis en perceel. Daarnaast is niet vast komen te staan dat de bank niet voldoende heeft geïnformeerd over de risico’s. Erflaters hebben steeds verhoging verzocht en ook regelmatig de woning en het perceel laten taxeren. Het echtpaar is aantoonbaar gewaarschuwd voor mogelijke risico’s. Het is niet aannemelijk dat de taxaties uit het verleden een te rooskleurige weergaven hebben geschetst. Daarom kan niet worden gesteld dat de bank tekort is geschoten in haar zorgplicht.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Is er bij u ook sprake van overkreditering? Of twijfelt u of de bank of kredietverstrekker u destijds meer geld heeft geleend dan verantwoord was? Neem dan contact met ons op. Wij beantwoorden uw vraag graag.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant