Uitspraak: ASR moet alsnog overlijdensrisicoverzekering uitkeren

In 2011 krijgt de man een nieuwe baan. Via het bedrijf is een pensioenregeling via de dochter van ASR, namelijk De Amersfoortse. Onderdeel van de regeling bevat ook een overlijdensrisicoverzekering. In 2012 komt de man te overlijden.

ASR wil niet tot uitkering overgaan, nu het overlijden binnen de carenz-periode heeft plaatsgevonden.

De Toetsingscommissie

De Toetsingscommissie kwam tot het oordeel dat bij het afsluiten van de verzekering een kans van 70% aanwezig was dat de man binnen 1 jaar zou overlijden, nu hij leed aan kanker. De rechtbank sluit zich aan bij het oordeel van de Toetsingscommissie. ASR hoefde dus niet uit te keren.

De weduwe was het niet eens met deze beslissing. De man was namelijk volgens haar komen te overlijden dor een longontsteking en hartfalen.

Het oordeel

In een deskundigenrapport wordt geconstateerd dat het overlijden van de man niet binnen 1 jaar na de verzekering was te verwachten. Tegen dit rapport is geen bezwaar gemaakt. ASR moet ruim 181.000 euro alsnog uitkeren aan de weduwe en wordt ook veroordeeld in de juridische kosten en de kosten voor de deskundige. Wel is het bedrag dat mevrouw ontving aan partnerpensioen in mindering gebracht.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u ook een geschil met of een klacht over uw verzekeraar? Wordt de uitkering op uw verzekering ten onrechte ingehouden? Neem dan gerust contact met ons op. Wij behandelen geen zaken op basis van door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (toevoegingsbasis, zie: www.rvr.org).

Lenie Spoor

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op
Fabienne de Jong

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant