Uitspraak: Auto is total loss maar komt niet voor vergoeding in aanmerking

Een consument heeft zijn auto online verzekerd bij InShared. In januari 2016 is de auto op naam van zijn broer gezet, de verzekering is niet gewijzigd. In 2018 brandt de auto van de broer van consument uit. De schade die daardoor ontstaat is ongeveer 24.000 euro. Bij InShared wordt een schadeaanvraag ingediend.

Echter, InShared besluit niet tot vergoeding over te gaan. InShared wijst daarbij naar de voorwaarden. Daarin staat dat geen schade wordt vergoed indien deze niet is ontstaan door de verzekerde of de partner van verzekerde. De verzekerde is het niet eens met het besluit van de verzekeraar, omdat hier tijdens de aanvraag onvoldoende transparant over zou zijn gecommuniceerd. De verzekerde stelt dat het beding onredelijk bezwarend is.

De verzekeraar heeft twee uitdrukkelijke waarschuwingen gegeven. Tijdens de aanvraag van de verzekering werd gevraagd wie het meest in de auto rijdt. Daarbij werd vermeld dat alleen een auto kan worden verzekerd die op uw naam staat of die van de partner die op hetzelfde adres woonachtig is. Voordat de verzekering definitief kan worden ingediend wordt gewezen op het feit dat wanneer onjuiste of oneerlijke antwoorden zijn gegeven de kans bestaat dat de schade niet wordt uitgekeerd dan wel de verzekering wordt stopgezet.

De rechter oordeelde dat dit verzekeraar genoeg heeft gedaan. De bedingen zijn duidelijk en begrijpelijk. De rechter kan zich niet vinden in het standpunt van verzekerde dat het beding onredelijk bezwarend zou zijn. InShared mocht de schadeuitkering weigeren. De consument moet de proceskosten vergoeden.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u ook een geschil met of een klacht over uw verzekeraar? Wordt de uitkering op uw verzekering ten onrechte ingehouden? Neem dan gerust contact met ons op. Wij behandelen geen zaken op basis van door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (toevoegingsbasis, zie: www.rvr.org).

Lenie Spoor

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant