Uitspraak: Centraal beheer moet schade aan vluchtauto betalen

Een consument heeft bij Centraal Beheer een autoverzekering. Eerst ging het om een Toyota, later kwam daar een Audi A5 bij. Vier maanden later wordt de Audi gestolen. In 2017 weigert Centraal Beheer de dekking, omdat een opsporingssysteem in de auto ontbrak. De klant wordt door de politie op de hoogte gebracht dat zijn Audi wordt gebruikt voor liquidaties.

De auto wordt langs de A12 uitgebrand teruggevonden. De consument claimt schade omdat de auto uitgebrand is teruggevonden. Opnieuw weigert de verzekeraar de schade te vergoeden. De verzekering liep 60 dagen na de diefstal af: die periode is reeds verstreken. Daarbij komt het feit dat de auto gebruik is voor een poging tot liquidatie. Dit is bij de wet verboden, dus vormt een uitsluitingsgrond, aldus de verzekeraar.

De zaak wordt bij de rechtbank aanhangig gemaakt. Daar blijkt dat de voorwaarden waaronder de verzekering werd gesloten, niet waren verzonden. De kernbedingen uit de polisvoorwaarden kunnen niet tegen de verzekerde worden ingeroepen. De verzekering is daarom niet aan zijn einde gekomen nadat de 60 dagen zijn verstreken. Ook geldt de regeling niet die bepaalt dat de dekking vervalt als er onwettelijk gebruik van de auto wordt gemaakt. De rechter is van mening dat de auto nog tegen brand is verzekerd.

De verzekeraar heeft het verweer gevoerd dat in de online-omgeving de voorwaarden wel staan. Echter, de rechter acht dit onvoldoende. Omdat de rechter van mening is dat de brandverzekering nog geldig is, is het niet meer nodig om aandacht te besteden aan de track and trace-clausule omtrent de diefstal. Er is immers geen causaal verband aangetoond tussen de diefstal en de brand. De verzekeraar wordt veroordeeld om de schade te vergoeden. De verzekeraar moet de volledige aanschafwaarde aan de verzekerde betalen. Het gaat om ruim 44.000 euro.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u ook een geschil met of een klacht over uw verzekeraar? Wordt de uitkering op uw verzekering ten onrechte ingehouden? Neem dan gerust contact met ons op. Wij behandelen geen zaken op basis van door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (toevoegingsbasis, zie: www.rvr.org).

Wesley van Elven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant