Uitspraak: Geen aantoonbare schade als gevolg van tekortkoming verzekeraar

Consument stelt dat bij het afsluiten van de beleggingsverzekering in 1997 niet dan wel onvoldoende is gewezen op de aard en omvang van de kosten, de hoogte van de overlijdensrisicopremie, de werking van het product en de daaraan verbonden risico’s. Ook zou niet zijn gewezen op de gevolgen. Door gebrek aan tussentijdse informatie zou de klant ook de mogelijkheid zijn ontnomen om herstelmaatregelen te treffen om tot een beter resultaat te komen.

In de kern voert consument aan dat sprake is geweest van dwaling en dat de verzekering moet worden vernietigd. Mocht hierin niet mee worden gegaan, dan heeft de verzekeraar in ieder geval onrechtmatig gehandeld/ is toerekenbaar tekortgeschoten. De geleden schade moet aan consument worden vergoed. De consument stelt dat het gaat om een bedrag van ruim 22.000 euro.

Consument had moeten en kunnen weten dat hij een beleggingsverzekering afsloot en de kenmerken die daarbij hoorden. Hetgeen consument niet zou hebben begrepen, blijft voor eigen risico. Niet is gebleken dat consument een andere verzekering zou zijn aangegaan. De tussenpersoon had productdocumentatie verstrekt, waardoor consument op de hoogte kon zijn. Er is geen sprake van dwaling.

Daarnaast heeft verzekeraar voldoende geïnformeerd over de inhoudingen en andere kosten. Hierover is immers ook overeenstemming bereikt. De verzekeraar was niet verplicht om informatie te verstrekken met betrekking tot fondsbeheerkosten.

Een gemiddeld oplettende en geïnformeerde consument moet weten dat tegenover een dekking een premie staat en dat die premie onderdeel uitmaakt van de bruto premie. Dit staat ook in de verzekeringsovereenkomst opgenomen.

Echter, in het dossier ontbreekt de offerte die tot de verzekering heeft geleid. Er wordt vanuit gegaan dat de offerte niet aan consument is verstrekt. Consument heeft echter niet aan kunnen tonen dat hij anders zou hebben gehandeld in geval de offerte wel was overhandigd. Er is dus geen aantoonbare schade als gevolg van de tekortkoming aan de zijde van verzekeraar. De vordering van consument wordt afgewezen.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u ook een geschil met of een klacht over uw verzekeraar? Wordt de uitkering op uw verzekering ten onrechte ingehouden? Neem dan gerust contact met ons op.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op
Fabienne de Jong

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant