Uitspraak: Geen zorgplichtschending assurantietussenpersoon na voldoen aan informatieverplichting

De consument heeft in mei 2018 een MaatwerkPakket Militair, bestaande uit een woonhuis, inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering, afgesloten via de tussenpersoon. Vervolgens heeft de consument in december 2018 via de tussenpersoon twee autoverzekeringen met aanvullend een ongevallen inzittendenverzekering en een motorverzekering zonder deze aanvullende verzekering afgesloten.

Op 7 september 2020 is de consument als bestuurder van een motor betrokken geweest bij een verkeersongeval waardoor hij letsel heeft opgelopen. Hierna bleek dat consument, anders dan hij veronderstelde, geen ongevallenverzekering had afgesloten.

De klacht en vordering

De vraag is of de tussenpersoon zijn zorgplicht jegens de consument heeft geschonden en zo ja, of hij op grond daarvan de schade van de consument moet vergoeden.

De commissie stelt vast dat uit de overgelegde notitie van het adviesgesprek op 12 mei 2018 blijkt dat in het kader van het maatwerkpakket een ongevallenverzekering ter sprake is gekomen en de consument hiervan af heeft gezien, omdat hij het nut er niet van in zag.

Volgens de consument heeft de tussenpersoon tijdens het adviesgesprek meegedeeld dat de ongevallenverzekering alleen geldt voor ongevallen tijdens een militaire uitzending. De tussenpersoon betwist dit en verwijst onder meer naar de ‘DFD-wegwijzer bij opkomst’. De consument heeft de ontvangst van de wegwijzer niet betwist. De commissie gaat er daarom vanuit dat de consument de wegwijzer heeft ontvangen.

In de wegwijzer is opgenomen dat een ongevallenverzekering extra financiële ruimte biedt bij een ongeval.

De commissie komt dan ook tot de conclusie dat de stelling van de consument dat de tussenpersoon hem tijdens het adviesgesprek op 12 mei 2018 onjuist heeft geïnformeerd over de dekking van een ongevallenverzekering voldoende gemotiveerd heeft betwist. Ten aanzien van de ongevallenverzekering is geen zorgplichtschending gebleken.

De consument stelt verder dat de tussenpersoon hem erop had moeten wijzen dat bij zijn motorverzekering geen aanvullende ongevallen opzittendenverzekering is afgesloten. De tussenpersoon betwist dit en stelt dat de consument bewust gekozen heeft om de motorverzekering zonder een aanvullende ongevallen opzittendenverzekering af te sluiten.

De commissie oordeelt op basis van het dossier dat de consument welbewust heeft gekozen om voor de autoverzekeringen aanvullend een ongevallen inzittendenverzekering af te sluiten en niet voor de motorverzekering. De commissie concludeert dan ook dat geen sprake is van een zorgplichtschending.

De beslissing

De commissie wijst de vordering af.

Lees hier de hele uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u vragen hierover? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze advocaten.

Fabienne de Jong

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant