Uitspraak: Gesloten overeenkomst aan te merken als verzekeringsovereenkomst

Consument heeft in de winkel een overeenkomst gesloten met de ANWB. Het gaat om de dienst/het product met de volgende omschrijving: Wegenwacht Nederland Instap (hierna: “wegenwacht service”). In de overeenkomst is bepaald dat consument jaarlijks een vergoeding vooruit moet betalen.

Op enig moment voldoet consument niet meer aan de betalingen. ANWB heeft de overeenkomst ontbonden en in rechte betaling gevorderd van consument. Consument is niet verschenen op de zitting.

De overeenkomst tussen consument en de ANWB valt te kwalificeren als een verzekeringsovereenkomst. In geval dat consument in een situatie van pech beland, kan de ANWB worden gebeld dan wel worden geappt. ANWB zal er dan alles aan doen om consument weer op de weg te krijgen. Het recht op hulp bestaat twee dagen nadat de overeenkomst is gesloten en de premie is ontvangen. Daarnaast is het van belang dat de overeenkomst is gesloten, voordat pech ontstaat. Indien geen overeenkomst is gesloten op het moment van pech, wordt deze ter plekke ingeschreven. Het is ook mogelijk hulp te krijgen indien de consument recht heeft op hulp of vergoeding op basis van een andere verzekering. ANWB zal de kosten dan bij de andere verzekeringsmaatschappij terugvragen.

In de gevallen dat sprake is van een verzekeringsovereenkomst, dient vervolgens te worden gekeken of de Wft op de overeenkomst van toepassing is. Indien deze vraag bevestigend kan worden beantwoord, heeft de ANWB onder andere een precontractuele informatieverplichting (art. 4:20 Wft). Of de Wft hier van toepassing is, kan niet worden vastgesteld met de informatie die de rechter voor handen heeft. ANWB heeft de mogelijkheid zich bij akte uit te laten over deze beslissing. Een verdere beslissing wordt aangehouden.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u ook een geschil met of een klacht over uw verzekeraar? Wordt de uitkering op uw verzekering ten onrechte ingehouden? Neem dan gerust contact met ons op. Wij behandelen geen zaken op basis van door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (toevoegingsbasis, zie: www.rvr.org).

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant