Uitspraak: Reaal moet diefstalschade betalen

De verzekerde heeft in 2018 een bromfietsverzekering gesloten ten behoeve van haar scooter die in 2016 is gekocht. Bij het aangaan van de verzekering geeft zij aan dat het kenteken op haar naam staat. Ook op het polisblad wordt haar naam opgenomen als regelmatige bestuurder.

In maart 2019 wordt de scooter voor de deur van de studentenwoning van haar zoon gestolen. Mevrouw geeft aan daar te hebben gelogeerd. De diefstalschade heeft zij vervolgens bij de verzekeraar gemeld. De verzekeraar heeft in het kader van de claim gecontroleerd of de aankoopnota en het kenteken op naam van mevrouw stonden. Dit was niet het geval, waarop Reaal besloot niet tot uitkering van de schade over te gaan. Eveneens is de vrouw opgenomen in de interne registers.

Klacht

Mevrouw was het niet eens met deze handelswijze. Omdat zij er met de verzekeraar niet uitkwam besloot ze een naar de geschillencommissie te gaan. De commissie moest zich bezighouden met de vraag of de verzekeraar bij de ware stand van zaken de aanvraag zou hebben geaccepteerd.

Beoordeling

De verzekeraar geeft aan de verzekering niet te hebben geaccepteerd indien duidelijk was dat de zoon de eigenaar van de scooter was. Dit hangt samen met het feit dat de zoon nog onder de 20 jaar was en de verzekeraar dan geen verzekeringsaanvragen accepteert. Het Kifid gaat hier niet in mee, omdat de jongen exact 20 jaar is bij het aangaan van de verzekering. De dekking had dus bij kennis van de ware stand ook niet afgewezen mogen worden.

Wel staat vast dat mevrouw haar mededelingsplicht heeft geschonden bij het aangaan van de verzekering. Daarvoor werd door mevrouw een verklaring gegeven. Daardoor is fraude niet vast komen te staan.

Oordeel

Het Kifid besluit dat Reaal alsnog de schade van de diefstal van de scooter moet betalen. Ondanks dat de mededelingsplicht is geschonden, moet Reaal de diefstalschade toch betalen. Het gaat om 3600 euro. Daarnaast moet de gebeurtenis in de registers worden aangepast, nu niet is gebleken dat sprake is van fraude.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u ook een geschil met of een klacht over uw verzekeraar? Wordt de uitkering op uw verzekering ten onrechte ingehouden? Neem dan gerust contact met ons op. Wij behandelen geen zaken op basis van door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (toevoegingsbasis, zie: www.rvr.org).

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant