Uitspraak: Verzekeraar heeft consument ten onrechte opgenomen in het EVR

Consument heeft bij verzekeraar een ING Ongevallenverzekering afgesloten. Op enig moment heeft consument last aan zijn linkerknie waardoor hij niet goed meer kan lopen. In zijn documenten vindt hij een risicoverzekering. Consument wil hierop aanspraak maken, aangezien zijn beenfunctie niet meer is zoals het was. Daarvoor moet een uitbetaling plaatsvinden, aldus consument.

Verzekeraar heeft de aanvraag van consument gekregen. Verzekeraar heeft aangegeven van een schadeaangifte altijd binnen 90 dagen moet worden ingediend. In dit geval gaat het om melding van een ongeval na een periode van 5 jaar en 9 maanden. Daarnaast moet vaststaan dat de invaliditeit rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van het ongeval. Uit de opgave blijkt niet dat hiervan sprake is. Consument heeft op de weigering van de aanvraag gereageerd met een uitleg van de situatie. Verzekeraar heeft aangegeven bij haar eerdere standpunt te blijven.

Op 5 december 2016 heeft consument een formulier ingevuld en ondertekend. Een jaar eerder zou consument een vlieg in zijn oog hebben gekregen waardoor zijn zicht blijvend beschadigd zou zijn (aan zijn linkeroog). Tijdens het versturen van de post is consument onlangs op zijn linkerknie gevallen. Het verschil in zicht per oog zou redelijk zijn verholpen.

Verzekeraar heeft naar aanleiding van deze klacht een onderzoeksbureau ingeschakeld. Verzekeraar heeft laten weten dat hij van mening is dat consument opzettelijk onwaarheden heeft verspreid. Op enig moment heeft verzekeraar de persoonsgegevens van consument in de Gebeurtenissenadministratie, het IVR, het Incidentenregister en het EVR geregistreerd. Volgens verzekeraar heeft consument bij drie ongevalsmeldingen een onware opgave gedaan. De onderzoekskosten van bijna 700 euro worden ook van consument gevorderd.

Vordering

Consument vordert doorhaling van de registratie van zijn persoonsgegevens en restitutie van de onderzoekskosten.

Oordeel commissie

Bij opname in de registers kunnen consumenten nadelen ondervinden. Het kan zijn dat in de toekomst financiële diensten bij andere verstrekkers zullen worden geweigerd. Daarom mag een verzekeraar de gegevens van een consument niet zonder meer opnemen in de registers. De gegevens moeten ook overeenstemmen met hetgeen is bepaald in de Wbp en het Protocol. Om tot verwerking van gegevens over te mogen gaan, moet de strafrechtelijke aard voldoende vaststaan. Er moeten dus feiten en omstandigheden zijn die het handelen als strafbaar feit kwalificeren.

De Commissie oordeelt dat de verzekeraar de registratie in het EVR moet verwijderen. De vastgestelde gedragingen zijn slechts een redelijk vermoeden van schuld en bevatten geen zwaardere verdenkingen. Daarnaast heeft verzekeraar consument ook opgenomen in het Incidentenregister. De registratie daarin is niet meer dienend en moet daarom ook worden doorgehaald. De registratie in de overige registers mogen in stand worden gelaten. De kosten voor het onderzoek die consument heeft betaald, moeten worden gerestitueerd.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u ook een geschil met of een klacht over uw verzekeraar? Wordt de uitkering op uw verzekering ten onrechte ingehouden? Neem dan gerust contact met ons op. Wij behandelen geen zaken op basis van door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (toevoegingsbasis, zie: www.rvr.org).

Wesley van Elven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant