Uitspraak: Verzekeraar moet beheerskosten vergoeden die niet zijn vermeld

In 2008 heeft een klant een Opstap Hypotheekverzekering gesloten. Om de aflossing bij elkaar te sparen, is gekozen voor een belegging in SNS EURO Mixfonds. In de betreffende polis staat vermeld dat de beheerskosten 0% bedragen. De klant en zijn partner leggen per maand 200 euro aan premie in. De verzekerde koopt 9 jaar later de polis af. De polis die wordt afgekocht is dan ongeveer 17.500 euro waard. Er is ruim 21.000 euro aan premie betaald.

Klacht

De klant klaagt over het feit dat de informatie die is verstrekt gebrekkig is. Ook wordt geklaagd over de in rekening gebrachte kosten. De klant vordert een vergoeding voor de schade die hij heeft geleden.

Beoordeling

De Commissie komt tot het oordeel dat de informatie inderdaad gebrekig was. Bij het afsluiten van een beleggingsverzekering moet een klant inzicht krijgen in het mogelijke effect van in rekening te brengen kosten. Normaliter is deze informatie in de polis te vinden. Echter, Reaal kan niet aantonen dat daadwerkelijk een offerte is gestuurd aan de klant. Verzekeraar is tekortgeschoten in haar wettelijke informatieplicht. Vast staat dat de verzekeraar tekort is geschoten, maar het verzuim van de tekortkoming staat niet in relatie met de vastgestelde schade.

Enige nuancering moet worden gemaakt met betrekking tot de fondsbeheerskosten. De verzekeraar had de klant daarover moeten informeren. Dit heeft de verzekeraar ook gedaan, nu in de polis een percentage van 0 wordt vermeld. In een offerte zouden de kosten op 0,9% zijn gesteld, maar deze offerte heeft de klant nooit bereikt.

Oordeel

Het Kifid besluit dat Reaal de afkoopwaarde opnieuw moet berekenen. Het positieve verschil moet aan de consument worden vergoed. In het polisblad was immers vermeld dat de beheerskosten niet zouden worden berekend. In werkelijkheid zijn er wel beheerskosten berekend, wat niet mocht.

Over de overige kosten is geen vergoeding verschuldigd. In de polis worden risicopremie, aankoopkosten, poliskosten en mutatiekosten wel genoemd en is bij het sluiten van de verzekering overstemming bereikt.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u ook een geschil met of een klacht over uw verzekeraar? Wordt de uitkering op uw verzekering ten onrechte ingehouden? Neem dan gerust contact met ons op. Wij behandelen geen zaken op basis van door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (toevoegingsbasis, zie: www.rvr.org).

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant