Uitspraak: Verzekeraar moet verhoging eigen risico terugdraaien

Een man heeft bij ASR een ‘Doorlopende Verzekering voor Reizen Optimaal’ afgesloten. In de voorwaarde staat dat de verzekering kan worden beëindigd als “de verzekerde veel of niet volledig aantoonbare schades meldt.” Wanneer wordt getwijfeld aan schades wordt gekeken naar de oorzaken en hoe die oorzaken kunnen worden voorkomen. Wanneer verzekerde hier niet aan mee wil werken, kan de verzekeraar een hoger eigen risico hanteren of ervoor kiezen de verzekering te beëindigen.

In december 2017 heeft de man een brief ontvangen waarin staat dat ”bovengemiddeld veel claims worden ingediend.” Wanneer de hoeveelheid aan claims aanhoudt, is de verzekeraar genoodzaakt de premie te verhogen of kan de verzekeraar overgaan tot beëindiging van de polis.

Anderhalf jaar later meldt de man een telefoonschade. ASR besluit de polis wegens het hoge schadeverloop op te zeggen. Ook heeft de verzekeraar elke claim laten registreren. De man besluit naar het Kifid te gaan. De verzekeraar bedenkt zich en heeft besloten dat de verzekering toch mag blijven, maar dat het eigenrisico van 100 euro naar 500 euro per schadegeval zal stijgen. De man is het hier niet mee eens. De man vordert het volgende: een vergoeding van 239 euro voor de reparatie van zijn telefoon, herstel van de verzekering tegen de oude voorwaarden en het schrappen van de registraties. De man stelt dat ASR nooit duidelijk heeft aangegeven wat moet worden verstaan onder een ‘hoog schadeverloop’. Ook zijn de registraties niet aan hem medegedeeld.

ASR laat weten dat de claimmeldingen waarvoor geen uitkering is gedaan, uit de registers zijn gehaald. Ook heeft ASR aangegeven wat zij onder ‘hoog schadeverloop’ verstaan: “Een totaal van negen schades in vijf jaar, waarvan vijf in de laatste drie jaar, is ver boven het gemiddelde.”

Oordeel

De commissie vindt de verhoging van het eigen risico niet terecht. Verzekeraar heeft nagelaten inzicht te geven in welke omstandigheden gesproken kan worden van bovengemiddeld claimgedrag. Ook tijdens de procedure is hier geen inzicht in gegeven. Dit had de verzekeraar wel moeten en kunnen doen.

De registraties van de uitgekeerde claims zijn wel terecht volgens het Kifid. “De claimmeldingen betreffen immers claimmeldingen die zijn aan te merken als ongekleurde claimmeldingen.” Het gaat om een claim die niets zegt over schuld of aansprakelijkheid aan de zijde van verzekerde. In de polis was immers vermeld dat meldingen werden gemaakt. Dat zij dit ook daadwerkelijk heeft gedaan, strookt met haar informatieverplichting.

Of de verzekeraar nog moet overgaan tot betaling van 239 euro voor de reparatie van de telefoon blijft in het midden. Uit de stukken blijkt immers niet dat de verzekeraar de claim heeft afgewezen. Daarom kan de commissie de vordering niet toewijzen.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u ook een geschil met of een klacht over uw verzekeraar? Wordt de uitkering op uw verzekering ten onrechte ingehouden? Neem dan gerust contact met ons op. Wij behandelen geen zaken op basis van door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (toevoegingsbasis, zie: www.rvr.org).

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant