Uitspraak: Verzekeraar wijst claim af wegens onvoldoende ernstige ziekte

Een klant van Promovendum annuleerde zijn rondreis door Canada. Wegens een ontsteking in de bilnaad was het voor de klant niet mogelijk om een lange vliegreis te maken en vervolgens rond te reizen in een camper. Volgens zijn arts zou dit het herstel belemmeren. Drie dagen voor vertrek heeft de man de reis geannuleerd tegen een bedrag van 3.078 euro. De verzekeraar wees de claim af. Het was geen ziekte die viel onder de voorwaarde om in aanmerking te komen voor een vergoeding.

De verzekerde had verklaard dat autorijden zeer moeilijk was. De verzekeraar concludeerde dat er autogereden werd.

Uit de brief van de huisarts bleek alleen dat er een infectie was geweest, niet dat de reis niet door kon gaan.

Eind augustus heeft de verzekeraar een medisch adviseur ingeschakeld om de gegevens te beoordelen. De klant weigert dit. De verzekeraar is van mening dat de vergoeding daarmee helemaal komt te vervallen wegens het gebrek aan meewerken aan schadeafwikkeling.

De klacht van de verzekerde is dat de verzekeraar toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van zijn verbintenissen uit de verzekeringsovereenkomst.

Het Kifid heeft gebruik gemaakt van de definitie in het woordenboek. De verzekeraar had namens het woord ‘ernstige ziekte’ niet nader gespecificeerd. Het Kifid oordeelde dat wel sprake is van een gedekte ziekte. De commissie volgt de verzekeraar niet in zijn standpunt dat de weigering tot gevolg heeft dat de vergoeding geheel komt te vervallen.

De verzekeraar wordt geacht de annuleringskosten alsnog te betalen. De uitspraak is niet bindend.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u ook een geschil met of een klacht over uw verzekeraar? Wordt de uitkering op uw verzekering ten onrechte ingehouden? Neem dan gerust contact met ons op. Wij behandelen geen zaken op basis van door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (toevoegingsbasis, zie: www.rvr.org).

Wesley van Elven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant