Uitspraak: Zonder causaal verband geen plicht tot betaling schadevergoeding

X heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering (hierna: AOV) bij De Amersfoortse via tussenpersoon Y afgesloten. X stelt dat Y hem onvoldoende heeft geïnformeerd over het maximaal te verzekeren bedrag. Het Hof neemt op voorhand aan dat Y inderdaad onvoldoende informatie heeft verstrekt. Het leveren van tegenbewijs is mogelijk. Daarnaast moet X bewijs leveren dat hij in 2008 bij een andere verzekeringsmaatschappij wel een AOV met een dekking van 40.000 euro had kunnen sluiten, dan wel onder vergelijkbare, voor hem gunstigere voorwaarden.

Y is tekortgeschoten in nakoming zorgplicht

In 2008 heeft de adviseur buitendienst veelvuldig contact gehad met X en zijn broer, omtrent het afsluiten van verzekeringen. Het betrof verzekeringen voor hun bedrijf dat in opbouw was, meer concreet het afsluiten van een AOV. De adviseur weet zeker dat hij X heeft geïnformeerd over het maximaal te verzekeren bedrag: dit deed hij immers altijd. Dit betekent echter nog niet dat in dit individuele geval hier sprake van is geweest. Tevens heeft de adviseur X en zijn broer gesproken na verzending van de offerte in 2008.

Toch slaagt Y niet in het leveren van tegenbewijs, nu alleen maar over de normale gang van zaken wordt verklaard. Er is geen bewijs dat daadwerkelijk met X is gesproken. Aangenomen wordt dat Y geen informatie heeft verstrekt aan X over het gemaakte voorbehoud tot het te verzekeren bedrag. Y is dus tekortgeschoten in de nakoming van haar zorgplicht tegenover X.

X kan geen bewijs leveren

X heeft alleen een getuige die heeft verklaard dat een verzekering voor 40.000 euro in 2008 afgesloten had kunnen worden. Dit is onvoldoende om te bewijzen dat de schade niet zou zijn ontstaan als Y haar zorgplicht wel had nageleefd. Zonder de tekortkoming zou de schade ook zijn ontstaan. Het causaal verband tussen de fout en de schade is niet vast komen te staan. Daarom besluit het Hof dat Y de door X gelede schade niet hoeft te vergoeden.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Financieel Recht Advocaten

Heeft u ook hulp nodig om op een gelijk niveau met de kredietverstrekker in gesprek te raken of om aanspraak te kunnen maken op een schadevergoeding? Neem dan hier vrijblijvend contact met ons op. Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen banken, tussenpersonen, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs, beleggingsadviseurs alsmede vermogensbeheerders.

Lenie Spoor

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant