Iedereen heeft wel een verzekering. Al is het een autoverzekering, aansprakelijkheidsverzekering of zorgverzekering. Alle juridische vraagstukken die rondom een verzekering ontstaan worden behandeld in het verzekeringsrecht.

Wat houdt het verzekeringsrecht in?

Een verzekering is een overeenkomst tussen een verzekeringsmaatschappij of verzekeraar en een verzekeringnemer (zowel particulier als een onderneming). Alle zaken rondom de relatie tussen verzekeraar en verzekeringnemer wordt behandeld in het verzekeringsrecht. Als particulier of ondernemer heb je te maken met verschillende verzekeringen. Deze verzekeringen zijn er om bepaalde risico’s te dekken die je niet zomaar kunt of wilt dragen. In de meeste gevallen zal de verzekeraar bij een conflict direct handelen, maar bij sommige geschillen moet er toch een advocaat aan te pas komen.

Een conflict kan ontstaan door een meningsverschil bij de uitleg van een polisvoorwaarde, ontevredenheid omtrent de bepaling van een schade-uitkering, weigering van een verzekeringsdekking of bij eventuele verzwijgingen bij de aanvraag van een verzekering.

Wat valt er onder het verzekeringsrecht?

Zaken die onder het verzekeringsrecht vallen zijn onder andere;

  • een geschil over uw aansprakelijkheidsverzekering
  • een geschil met uw schadeverzekeraar;
  • een geschil over uw arbeidsongeschiktheidsverzekering;
  • een geschil bij een inzittendenverzekering;
  • een geschil over een verzekeringspolis;
  • een geschil met verzekeraar van de wederpartij.

Gevolgen bij het verzwijgen van informatie

Bij een verzekeringsovereenkomst is het belangrijk dat er onderling vertrouwen is tussen beide partijen. De verzekeraar mag erop vertrouwen dat bij een overeenkomst volledige en juiste informatie wordt verschaft door de verzekeringnemer. Het is raadzaam om geen informatie te verzwijgen aan de verzekeraar, want dit kan nadelige gevolgen hebben. Op de verzekeringnemer rust een mededelingsplicht. Het schenden van deze plicht kan resulteren in de beëindiging van de verzekeringsovereenkomst. De verzekeraar kan ook besluiten dat de uitkering in mindering wordt gebracht of geheel niet meer wordt uitbetaald.

Tot slot kan de verzekeraar bij verdenking van fraude is persoonsgegevens registreren in het Extern Verwijzingsregister (EVR). Dit kan gevolgen hebben in relatie met andere financiële instellingen. Denk hierbij aan het aanvragen van een hypotheek, bankrekening of het afsluiten van een verzekering bij een andere verzekeraar.

Financieel Recht Advocaten

Ligt u in conflict met uw verzekeraar of wilt u een second opinion op een niet-uitbetaalde schadeclaim? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Financieel Recht Advocaten heeft ruime ervaring in het verzekeringsrecht en staat u graag bij.

Fabienne de Jong

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant