Wij vragen uw toestemming voor het gebruik van cookies op onze website. Sommige cookies plaatsen we altijd om de website goed te laten werken. Ook plaatsen we altijd een cookie om het gebruik van onze website te analyseren. Onze website maakt van meer cookies gebruik die niet noodzakelijk zijn, maar wel nuttig. Zij stellen u bijvoorbeeld in staat berichten te delen op social media of om relevantere advertenties te kunnen tonen op websites van derden. Deze cookies verzamelen mogelijk gegevens buiten onze website. Door op 'Ik geef toestemming’ te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Klikt u op 'Niet akkoord', dan worden deze cookies niet geplaatst, maar kunt u onze website niet gebruiken. Elektronische communicatie en het gebruik van het Internet kunnen mogelijk leiden tot een onopgemerkte inbreuk op uw privacy. Wij kunnen geheimhouding alleen garanderen indien u ons schriftelijk of telefonisch benadert, dan wel dat u een afspraak maakt op ons kantoor. Meer informatie is beschikbaar in ons Privacystatuut.U kunt tijdens kantoortijden altijd bellen naar 0416-650086 of een email sturen naar info@financieelrechtadvocaten.com. Ook kunt u desgewenst een afspraak maken op ons kantoor of per post met ons communiceren.
Menu

Tussenpersoon / Financieel adviseur

Een tussenpersoon bemiddelt tussen aanbieders van financiële producten en consumenten. Tussenpersonen worden steeds vaker gezien als de adviseur van hun cliënten. Sinds de invoering van het provisieverbod worden tussenpersonen bovendien rechtstreeks door de consument betaald.

In zijn rol als opdrachtnemer dient uw tussenpersoon dan ook voldoende zorg te dragen voor u. In het algemeen moet uw tussenpersoon voldoende informatie over u inwinnen en u voldoende informatie verstrekken, zodat u goed geïnformeerd bent en een verantwoord besluit kunt nemen over het al dan niet aanschaffen van een financieel product.


Zorgplicht van de tussenpersoon

Op uw tussenpersoon (of financieel dienstverlener) rust een bijzondere zorgplicht. Deze zorgplicht houdt onder meer in dat hij naar behoren onderzoek dient te doen naar uw doelstellingen, deskundigheid en financiële mogelijkheden. Uw tussenpersoon dient u te waarschuwen voor de risico's die aan een voorgenomen of toegepaste beleggingsvorm zijn verbonden. Bovendien dient hij u te waarschuwen als de door u beoogde of toegepaste constructie niet past bij uw financiële mogelijkheden of doelstellingen. De zorgplicht dient er onder meer voor om u te beschermen tegen het gevaar van lichtvaardigheid en een gebrek aan kunde en inzicht. De tussenpersoon moet hierin functioneren als een professionele en bij uitstek deskundige dienstverlener. Dit geldt vooral als de tussenpersoon adviseert. Indien de tussenpersoon slechts bemiddelt dan is de omvang van de door hem te betrachten zorg beperkter. Sinds de invoering  van het provisieverbod wordt er door tussenpersonen / financieel adviseurs steeds minder bemiddeld. De tussenpersoon is wettelijk verplicht aan u mede te delen of hij adviseert dan wel bemiddelt.

Tussenpersoon en beleggingsschade

Assurantietussenpersonen beschikken vaak niet over de juiste vergunning om u te adviseren in het kader van effectentransacties. De beleggingsadviezen van tussenpersonen hebben vaak betrekking op financiële instrumenten die zijn vrijgesteld van toezicht of die - bijvoorbeeld - in een verzekeringsjasje zijn gestoken waardoor ze in naam een verzekering zijn. Indien assurantietussenpersonen adviseren over financiële instrumenten, beleggingsobjecten of verzekeringen met een beleggingscompenent dan dienen zij zich adequaat uw belangen aan te trekken, u te waarschuwen voor bijzondere risico's en te toetsen of het geadviseerde product of instrument bij u past. De assurantietussenpersoon stelt daartoe een cliëntenprofiel op en vergelijkt het profiel van de cliënt met het profiel van het product. 

Contact met een advocaat

Wilt u advies over of begeleiding bij een conflict met uw tussenpersoon of financieel adviseur? Neem dan nu contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Financieel Recht Advocaten.

Zie relevante uitspraken en nieuwsberichten:


Terug


Laatste tweets