Nieuws: ABN Amro betaalt schadevergoeding: wat betekent dit voor u?

In een recente rechtszaak is ABN Amro veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan sociaal werkbedrijf Kempenplus. Dit roept belangrijke vragen op over de zorgplicht van banken en de rechten van rekeninghouders. In dit artikel bespreken we de zaak en wat u kunt doen als u problemen heeft met banken, leningen of hypotheekverstrekkers. Financieel Recht Advocaten kan u hierbij helpen.

Kern van de zaak

ABN Amro moet ruim 54.000 euro schadevergoeding betalen aan Kempenplus. Dit besluit kwam nadat de bank naliet om tijdig actie te ondernemen bij signalen van fraude. Een medewerker van ABN Amro merkte al op 20 juni 2019 ongebruikelijke activiteiten op, maar er werd lange tijd niets mee gedaan. Deze nalatigheid leidde tot verdere schade voor Kempenplus.

Fraude geconstateerd: wat ging fout?

Boekhouder Patrick H. stal jarenlang geld van Kempenplus. Ondanks signalen van fraude ondernam ABN Amro pas laat actie. De rechter oordeelde dat de bank vanaf 20 juni 2019 maatregelen had moeten treffen, zoals het blokkeren van rekeningen. Door dit niet te doen, handelde de bank onrechtmatig.

Zorgplicht van banken

Banken hebben een bijzondere zorgplicht ten opzichte van hun klanten. Dit betekent dat zij ongebruikelijke transacties moeten monitoren en onderzoeken. In dit geval bleek ABN Amro hierin te kort te schieten. De rechter concludeerde dat hoewel de bank fraude niet direct had kunnen ontdekken, zij wel andere maatregelen had kunnen treffen om verdere schade te voorkomen.

Eigen schuld Kempenplus?

De rechtbank oordeelde ook dat Kempenplus deels zelf verantwoordelijk was voor de geleden schade. Het bedrijf had zijn interne processen niet op orde, wat de fraude mogelijk maakte. Ondanks externe controles door een accountant, werd de fraude niet opgemerkt. Dit leidde ertoe dat Kempenplus 80% van de schade zelf moet dragen.

Belang van goede fraude-voorzorgsmaatregelen

De zaak benadrukt het belang van effectieve fraude-voorzorgsmaatregelen bij banken. ABN Amro kon niet voldoende aantonen dat hun systemen adequaat waren ingesteld om dit soort fraude te detecteren. Hoewel de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) banken verplicht om transacties te monitoren, strekt deze wet niet tot bescherming tegen alle soorten fraude.

Wat betekent dit voor u?

Heeft u te maken met problemen rondom banken, leningen of hypotheken? Deze zaak toont aan hoe belangrijk het is dat banken hun zorgplicht serieus nemen. Bij vermoeden van nalatigheid of fraude is het essentieel om juridische stappen te overwegen.

Conclusie

Als u problemen heeft met banken of andere financiële instellingen, aarzel dan niet om contact op te nemen met Financieel Recht Advocaten. Wij staan klaar om uw rechten te beschermen en u te helpen bij het verkrijgen van gerechtigheid. Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant