Nieuws: ABN AMRO moet te veel betaalde rente op hypothecaire lening compenseren

In een recente uitspraak heeft de Geschillencommissie een belangrijke beslissing genomen over een geschil tussen een consument en ABN AMRO met betrekking tot een hypothecaire lening. De consument was van mening dat hij te veel rente had betaald en dat de rente in lijn moest zijn met de relevante marktrente. Na onderzoek van deskundigen heeft de Geschillencommissie geoordeeld dat de bank de rente opnieuw moet berekenen en eventuele te veel betaalde rente moet compenseren. In dit artikel leggen we de zaak op een begrijpelijke en informatieve manier uit.

Het geschil

Een consument had een hypothecaire lening afgesloten bij ABN AMRO en was van mening dat hij te veel rente had betaald. Het twistpunt was hoe de relevante marktrente moest worden berekend. Om dit te bepalen, werden twee deskundigen ingeschakeld door de Geschillencommissie. De deskundigen concludeerden dat dezelfde rekenmethode moest worden gebruikt als bij consumptief krediet. Dit betekent dat het verschil tussen het individuele rentetarief voor de Flexibel Hypotheek Krediet en de referentierente gedurende de looptijd van de lening gehandhaafd moest blijven.

Beslissing van de Geschillencommissie

Op basis van het rapport van de deskundigen heeft de Geschillencommissie geoordeeld dat ABN AMRO de rente opnieuw moet berekenen. Het variabele rentetarief moet in overeenstemming zijn met het eerder genoemde verschil tussen het individuele rentetarief en de referentierente op het moment van het sluiten van de overeenkomst. Als uit de herberekening blijkt dat de consument te veel rente heeft betaald, moet de bank hem compenseren. Het bedrag dat de consument te weinig aan rente heeft betaald wanneer het individuele rentetarief in lijn was gebleven met de referentierente, mag in mindering worden gebracht op de compensatie. Daarnaast moet de bank rekening houden met het rente-over-rente-effect bij het maken van de herberekening.

Wat betekent dit voor u?

Als u een hypothecaire lening heeft bij ABN AMRO en twijfelt of u te veel rente betaalt, is het belangrijk om op de hoogte te zijn van deze uitspraak. Als blijkt dat u te veel rente heeft betaald volgens de genoemde criteria, heeft u recht op compensatie. Het kan echter lastig zijn om de berekeningen zelf uit te voeren en uw recht op compensatie te bepalen. Daarom raden we u aan om contact op te nemen met onze ervaren advocaten van Financieel Recht Advocaten. Zij kunnen u helpen bij het analyseren van uw situatie, het berekenen van mogelijke compensatie en het nemen van de juiste juridische stappen.

Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek waarin we uw situatie kunnen bespreken en u kunnen adviseren over uw rechten en opties. Onze advocaten hebben uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van financieel recht en kunnen u bijstaan in het behartigen van uw belangen.

Fabienne de Jong

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op
Fabienne de Jong

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant