Nieuws: Advocaat Joost Papeveld belicht opties tegen onterechte BKR-noteringen

In een recente televisie-uitzending heeft onze advocaat Joost Papeveld licht geworpen op de problematiek rondom onterechte BKR-noteringen en wat de mogelijkheden zijn voor gedupeerden om deze aan te vechten onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

BKR-notering

Een BKR-notering, vastgelegd door het Bureau Krediet Registratie, kan verstrekkende gevolgen hebben voor individuen. Het bemoeilijkt of verhindert vaak de mogelijkheid om nieuwe kredieten aan te gaan, waaronder hypotheken of persoonlijke leningen. In bepaalde gevallen zijn deze registraties onterecht toegekend, wat leidt tot onnodige en oneerlijke belemmeringen.

Bewaar maken

Papeveld benadrukte dat, hoewel een BKR-registratie gerechtvaardigd is om financiële risico’s en overkreditering te beperken, individuen niet machteloos staan tegenover onjuiste noteringen. Onder de AVG hebben individuen het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens als deze onjuist zijn, hun recht om gegevens te laten corrigeren, of zelfs te laten verwijderen.

Het proces begint met een formeel bezwaar bij de kredietverstrekker. Mocht dit niet leiden tot een bevredigende uitkomst, dan kan er een verzoek tot verwijdering of correctie bij het BKR zelf worden ingediend. Als laatste middel kan men naar de rechter stappen en beroep doen op de bescherming die de AVG biedt.

“Heel wat mensen zijn zich niet bewust van hun rechten onder de AVG, vooral als het gaat om zaken als een BKR-notering,” verklaarde Papeveld. Hij moedigt mensen die onterecht belast zijn met een BKR-registratie aan om actie te ondernemen.

Financieel Recht Advocaten

Bent u getroffen door een onrechtmatige BKR-notering? Het is van cruciaal belang om niet stil te blijven zitten. Neem contact op met een van onze advocaten van Financieel Recht Advocaten om uw situatie te bespreken en uw opties te verkennen.

Fabienne de Jong

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant