Nieuws: Wet- en regelgeving rondom Prominent Politieke Personen (PEP’s)

Politiek prominente personen (PEP’s) zijn individuen die een hoge politieke positie bekleden of hebben bekleed. Omdat deze personen vaak toegang hebben tot belangrijke informatie en kunnen profiteren van hun positie, is het van belang dat financiële instellingen en andere bedrijven de identiteit van deze personen goed controleren om te voorkomen dat zij betrokken zijn/raken bij corruptie, witwassen of andere illegale activiteiten.

Wat houdt PEP in?

PEP staat voor ‘Politically Exposed Person’. Het is iemand die een prominente politieke positie heeft of heeft bekleed. Dit omvat regeringsfunctionarissen, leden van het parlement, leden van de regering, hoge ambtenaren, leden van de rechterlijke macht, leden van de militaire macht, ambassadeurs, leden van de nationale bank, directeurs van staatsbedrijven, leden van internationale organisaties, enzovoort. PEP’s kunnen ook hun familieleden en hun financiële connecties omvatten.

Wie valt onder PEP?

Als we het hebben over PEP’s, valt het begrip “familieleden” in de meeste landen onder de definitie. In de meeste gevallen worden familieleden gezien als het ‘venster’ waardoor een persoon met politieke macht kan worden blootgesteld aan corruptie, witwassen van geld of andere illegale activiteiten. Familieleden van PEP’s kunnen ook zelf PEP’s zijn.

Hoelang ben je PEP?

De status PEP kan zowel permanent als tijdelijk zijn. Als iemand eenmaal een politieke functie heeft bekleed, blijft hij of zij voor altijd PEP. Als iemand alleen tijdelijk een politieke functie bekleedt, zoals een lid van een parlement of een regeringsfunctionaris, blijft hij of zij PEP totdat de functie wordt beëindigd.

Wat te doen bij PEP?

Als u een PEP tegenkomt, is het van cruciaal belang dat u uw due diligence uitvoert. U moet een grondig onderzoek verrichten naar de identiteit van de persoon, inclusief naar financiële transacties, vermogen, eigendommen, enzovoort. U moet ook de achtergrond van de betrokken partijen controleren en als er enige twijfel bestaat, meer informatie verzamelen. Als u concludeert dat de betrokken persoon geen risico vormt, kunt u de transactie voortzetten.

Wat is het risico van een PEP?

Het risico van een PEP is dat deze personen mogelijk betrokken zijn bij corruptie of witwassen van geld. Er is ook een kans dat deze personen hun macht misbruiken om geld of andere materiële voordelen te verkrijgen. Daarom is het van cruciaal belang dat financiële instellingen en andere bedrijven de identiteit van deze personen grondig controleren en toegang tot belangrijke informatie voorkomen.

Wat is een PEP melding in BKR?

Een PEP-melding in het BKR is een melding die wordt gedaan door een financiële instelling die een PEP heeft geïdentificeerd. De melding bevat informatie over de PEP, waaronder naam, adres, beroep en contactinformatie. De melding wordt gedaan om te voorkomen dat de PEP wordt blootgesteld aan witwassen van geld, corruptie of andere illegale activiteiten.

Financieel Recht Advocaten

Wij van Financieel Recht Advocaten hebben veel ervaring met het procederen tegen financiële instellingen als het gaat om het Wwft onderzoek. Heeft u vragen met betrekking tot verplichtingen van de Wwft, het cliëntenonderzoek (KYC onderzoek), Customer Due Dilligence (CDD) of de registratie van uw persoonsgegevens in interne of externe verwijzingsregisters (EVR/IVR). Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze advocaten.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant