Nieuws: Banken, duurzaamheid en juridische verplichtingen

Banken en financiële instellingen stellen steeds strengere eisen aan bedrijven om te verduurzamen. Een recent voorbeeld hiervan is de Duitse afdeling van ING, die zakelijke klanten weigert indien zij hun verduurzamingsplannen niet kunnen verduidelijken.

Juridische context van de weigering

Banken hebben de vrijheid om hun zakelijke relaties vorm te geven. Wanneer een bank beslist om bedrijven te weigeren die niet voldoen aan bepaalde criteria, zoals duurzaamheid, is dit hun recht. Echter, het is van essentieel belang dat dergelijke besluiten transparant en op basis van duidelijk gedefinieerde criteria worden genomen om willekeur te voorkomen. Hierbij komt de juridische term ‘goed bankierschap’ om de hoek kijken. Dit principe verplicht banken om te handelen in het belang van zowel hun klanten als de samenleving.

Impact op de bedrijfsvoering

Volgens Eddy Henning, de verantwoordelijke voor de zakelijke afdeling van ING in Duitsland, heeft dit beleid zowel positieve als negatieve financiële gevolgen voor de bank. Echter, de boodschap is duidelijk: bedrijven zonder visie op verduurzaming zijn niet welkom. Dit is een duidelijk signaal naar sectoren die als vervuilend worden beschouwd, zoals de staalindustrie.

ING’s klimaatrapport en kritiek

Het is opvallend dat ondanks dit beleid, ING’s eigen klimaatrapport aantoont dat zij meer niet-duurzame activiteiten financieren dan duurzame. Dit wordt door de bank zelf uitgelegd als een “weerspiegeling van de huidige economie”. Juridisch gezien ligt hier een spanningsveld. Banken kunnen namelijk kritiek verwachten indien zij enerzijds strenge eisen stellen aan klanten, maar anderzijds zelf niet volledig duurzaam opereren.

Wereldwijd beleid en de toekomst

Het door ING gevoerde beleid geldt wereldwijd en richt zich vooral op bedrijven in vervuilende sectoren. Deze bedrijven worden geholpen met hun verduurzamingsplannen. Echter, indien zij zich niet conformeren aan het doel om in 2050 CO2-neutraal te zijn, kan dit leiden tot het verbreken van de zakelijke relatie.

Ondersteuning door Financieel Recht Advocaten

Bent u een bedrijf en hebt u vragen over uw relatie met uw bank, of over verduurzamingseisen en juridische verplichtingen? Onze experts van Financieel Recht Advocaten staan klaar om u te ondersteunen en adviseren. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant