Nieuws: Banken en het beëindigen van bankrekeningen

In de financiële wereld hebben banken vaak de macht om bankrekeningen eenzijdig op te zeggen. Maar wat gebeurt er wanneer bijvoorbeeld eigenaren van crypto-ondernemingen door deze acties worden getroffen? Mogen banken zomaar hun rekeningen sluiten op basis van hun eigen regels en beleid?

Wat is het probleem?

Bent u een ondernemer in de wereld van cryptocurrencies, dan kan het zijn dat u onlangs bent geconfronteerd met een brief van uw bank waarin staat dat uw bankrekening wordt opgezegd. De bank stelt dat de activiteiten van uw onderneming niet overeenkomen met hun beleid, en verwijst naar de algemene voorwaarden die u ooit heeft getekend.

De juridische achtergrond

Banken hebben algemene voorwaarden waarin staat dat ze het recht hebben om een rekening op te zeggen met een opzegtermijn van één maand. Dit betekent dat ze kunnen besluiten om uw rekening te sluiten als ze vinden dat uw activiteiten hun reputatie in gevaar brengen of als ze vinden dat het risicoprofiel van uw account is veranderd.

Wat zegt de Rechtspraak?

Verschillende rechtbanken hebben uitspraken gedaan over dit soort zaken. Zo is bijvoorbeeld bepaald dat het runnen van een coffeeshop minder bezwaarlijk is dan het aanbieden van erotische websites. De mate waarin een activiteit als moreel onacceptabel wordt beschouwd, speelt hierbij een grote rol.

Belangenafweging

Bij het beëindigen van een bankrelatie moet een bank zowel naar haar eigen belangen kijken, zoals het beschermen van haar reputatie, als naar de belangen van de klant. Een bank kan niet zomaar besluiten een rekening te sluiten, vooral als de klant daarvan ernstige schade ondervindt, zoals het niet kunnen voortzetten van zijn onderneming.

Wat als u geen andere bankrekening heeft?

Als een bank besluit uw rekening te sluiten en u geen alternatief heeft, kan dit betekenen dat u geen toegang meer heeft tot essentiële bankdiensten. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor uw mogelijkheid om zaken te doen en deel te nemen aan de maatschappij.

Conclusie

Hoewel banken inderdaad het recht hebben om rekeningen op te zeggen, moeten zij daarbij wel zorgvuldig te werk gaan en rekening houden met de belangen van hun klanten. Heeft u problemen met uw bank of wilt u advies over uw rechten en plichten? Neem dan contact op met onze specialisten bij Financieel Recht Advocaten.

Neslihan Karacaoglan

Wij staan voor u klaar

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op
Fabienne de Jong

Wij helpen u graag

  • Tegen financiële dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant